Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Simsalabim kapitel 1: Förr i tiden

Skapad 2019-07-03 11:12 i Näsvikens skola Hudiksvall
Kapitel 1 i "Simsalabim 5", där vi jobbar med myter, sägner och legender. Vi jobbar även med grammatik - ordklasser och bokpresentationer/recensioner.
Grundskola 6 Svenska
Under cirka 8 veckor kommer vi att jobba med kapitel 1. Du kommer att få lyssna på och läsa texter som har en historisk anknytning. Du kommer också att få presentera en historisk person och använda digitala hjälpmedel för att göra presentationen mer intressant och tydlig. Vi arbetar också med språkhistoria och dialekter inom Sveriges avlånga land.

Innehåll

Mål för kapitlet

Muntligt berättande

 • Kunna resonera om språkliga varianter i svenskan: dialekter.

Lyssna

 • Kunna resonera om och tolka texters budskap. 

Läsa

 • Kunna läsa skönlitteratur med flyt: böcker om förr i tiden. 
 • Kunna uppfatta och förstå svenska språkets förhållande till andra språk. 
 • Kunna läsa sakprosatext med flyt: litteraturhistoria. 
 • Kunna läsa skönlitteratur med flyt: klassiker. 

Skriva

 • Kunna skriva texter med tydligt innehåll: historisk berättelse.
 • Kunna använda regler för språkriktighet: direkt och indirekt objekt. 
 • Kunna skriva texter med språklig variation: berättarperspektiv.

Tala

 • Kunna tala inför en grupp så att inledning, innehåll och avslutning blir tydligt.

Bedömning

 1. Kunna resonera om språkliga variationer. Du kommer att få visa dina kunskaper om det svenska språket och fundera på vilka likheter och skillnader det finns till andra språk. Du behöver också kunna berätta om olika dialekter som det finns i Sverige och lite om språkhistoria, det vill säga hur språk har uppstått. 
 2. Forska om en historisk person och berätta inför en grupp. Du kommer att få berätta om en historisk person. Du kan välja om du vill göra det i helklass eller i en mindre grupp. Du ska presentera personen genom att ha inledning, innehåll och avslutning. Bedömning sker vid presentationen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Förr i tiden

Ej grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Tala
Formulera sig och kommunicera i tal.
Du har ännu inte nått målen.
Du kan förbereda och genomföra en enkel presentation med ett i huvudsak fungerande innehåll med viss anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra en utvecklad presentation med ett relativt väl fungerande innehåll och med relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra en välutvecklad presentation med ett väl fungerande innehåll och med god anpassning till syfte och mottagare.
Språkhistoria
Du har ännu inte nått målen.
Du kan föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Du kan föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Du kan föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: