Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svalans pedagogiska planering 19/20

Skapad 2019-07-03 11:31 i Fågelsångs förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Genom lyssna - leda- lära har förskolorna i Södra Sandby varje barns framtid I sin HAND för en likvärdig utbildning på vetenskaplig grund! Värdeorden fungerar som inspiration för hur vi ska behålla och utveckla det vi ser som värdefullt. I HAND Inkludering - alla är värdefulla och mångfald är en tillgång. Hållbarhet - varaktigt lärande i en organisation som skapar förutsättningar för utveckling och kvalitet Ansvar - ett eget ansvar som sträcker sig lite längre Nyfikenhet - utmana barnen genom produktiva frågor som utgår från barnens erfarenheter Delaktighet - kollegiala lärandet barn-barn, barn-vuxna, vuxna- vuxna

Innehåll

1.Prioriterade läroplansmål 

  • barnen ska få möjlighet att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga och
  • utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet

Vi har valt att arbeta med just detta därför att

 Förskolan är ny för många barn och många barn är nya för varandra.

2. Förväntade effekter 

Detta är exempel på vad som sker när barnen har fått nya erfarenheter och kunskaper kring valda läroplansmål:

Barnen vill och vågar prova själv. 
Barnen visar nyfikenhet genom att undersöka.
Barnen försöker trösta varandra.

3. Tematiskt arbetssätt

Temat och aktiviteter kopplade till temat som vi ska använda oss av är: 

 Vi kommer att ha fokus på värdegrunden. För att arbeta med denna kommer vi att använda oss av Babblarna. TAKK/bildstöd kommer även att ligga som grund för vårt arbete. Aktiviteter som gör barnen nyfikna på varandra.

4. Metodval för insamling av resultatet

Så här följer vi upp det vill säga får syn på barnens nya erfarenheter och kunskaper:

 Genom observationer och film.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: