Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ingers planeringsmall

Skapad 2019-07-03 14:50 i Barnabro förskola Varberg
Förskola
Planeringsmall för Siers, Barnabro och Skeppets förskolor

Innehåll

1. Vilket lärandemål ska vi arbeta med?

a. Hänvisa till Lpfö-18

b. Varför har vi valt detta mål?

 

2. Vilka kännetecken?
a. Utbildningen har lyckats med undervisningsuppdraget när barnen:

 

3. Planerad tidsperiod:

 

4. Vad ska utbildningen/undervisningen innehålla?

 - Introduktion:

 - Lärmiljö:

 - Planerad undervisning:

 - Spontan undervisning:

 

5. Dokumentation

a.Vad ska vi titta efter? 

b.Vilka metoder har vi för att dokumentera?

c. När ska dokumentationen göras/gemensam reflektion?

 

 

Tänk också på nedanstående områden när du planerar:

 

- Normer och värden


- Inflytande och delaktighet. Demokratiuppdraget

 

- Jämställdhet

 

- Det kompensatoriska uppdraget

- Digital kompetens

 

- Flerspråkighet

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: