Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fem-årsgrupp Hyddan Grodan

Skapad 2019-07-04 10:31 i Förskolan Logården Östhammar
Förskola
Hyddan och Grodan kommer att ha femårsgrupp tillsammans där vi har valt att arbeta med ett pedagogiskt årshjul utifrån fokusområdena : socialt/emotionellt, språk, matematik, miljö/naturvetenskap/teknik. Vi kommer att använda skogen som lärmiljö.

Innehåll

Syfte och mål: Vi vill att barnen ska känna sig trygga och hemma i skogen, att de ska få uppleva den med alla sina sinnen.Att de ska erövra kunskap om ”hitta vilse”, att elda och laga mat i skogen, lära sig om olika tekniker som att sätta upp vindskydd och bygga kojor samt lära sig att hantera kniv. Vi vill att barnen lär sig vilka kläder och utrustning som behövs när man är ute. Vi vill att barnen ska upptäcka skogen som rekreations och återhämtningsmiljö, vilket vi hoppas de kan ha användning för genom hela livet. Vi kommer också att jobba med hållbar utveckling, hur ska vi ta hand om skog och miljö inför framtiden. Vi kommer också när vi jobbar med språk och matematik använda det material som finns i skogen.

Genomförande: Vi kommer att träffas en gång i veckan, torsdag förmiddag mellan 9:30-11:00. Det är Lena på Grodan och Eva på Hyddan som leder. Vi kommer att arbeta mulleinspirerat, vilket innebär att vi inte har separata mulletillfällen. Lillmulle kommer att besöka oss på samlingarna och ge oss olika uppdrag utifrån focusområdena. 

Var fjärde vecka kommer vi att träffas alla blivande skolbarn på Logården. Vi kommer då att gå iväg och även ibland ta med oss mat för att äta ute. Huvudsyftet då blir att lära känna varandra och upptäcka nya kompisar

Dokumentation:På unikum och på anslagstavlan i korridoren, vi kommer att använda Ipads och annat skapande.

Utvärdering: Med barnen fortlöpande och vid terminsslut.

Barnen har blivit en välfungerande grupp, de har visat nyfikenhet och intresse för naturen. Vi upplever att de är trygga i skogens miljö. Dom har erövrat skogen som lekmiljö vilken har främjat deras fantasi. 

 

Vi har både lagat mat och ätit medhavd mat i skogen. Barnen har varit delaktiga i matlagningen. Det har varit uppskattat hos barnen

När vi har jobbat med språk och matematik i skogen har barnen visat stort intresse, vi har bl.a. mätt hur lång är en meter samt jämfört lång/kort, tjock/smal och klassificerat i storleksordning.

Vi vill fortsätta att jobba med femåringar i skogens miljö utifrån årshjulet i boken ”Flerspråklighet”

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: