Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Översikt av engelskundervisningen, Sommarskolan 2019

Skapad 2019-07-12 15:19 i Sommarskola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Engelska
En översikt över vad vi arbetat med under Sommarskolans gång 2019. Observera att elevens närvaro och eventuella frånvaro på Sommarskolan har betydelse för elevens kunskapsutveckling.

Innehåll

 

Det vi gjort hittills:

 

 

 

V. 25

 

Övade på att prata: ”Vad skulle du göra om du vann 1 miljon kronor?”. Baseras på kunskapskraven

 

• I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

 

• Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet

 

 

 

Övade på att skriva ”one thing that makes you happy” under några minuter. Baseras på kunskapskraven

 

• I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

 

• I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

 

 

 

V. 26

 

Vi gick igenom hur man skriver ett brev, hur det bör vara konstruerat och att det finns formella och informella brev. Stilen anpassas beroende på vem du skriver till. Baseras på kunskapskraven

 

• I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

 

• I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

 

 

 

Vi såg en kortare video där två tjejer gav tips om hur man kan lära sig engelska på fritiden: https://urskola.se/Produkter/207172-Orka-plugga-Plugga-engelska . Baseras på kunskapskraven

 

• Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.

 

 

 

För övrigt handlar videon om att ge dem vägledning för bättre studieteknik.

 

 

 

Eleverna fick öva på att prata genom ”talk about this picture”, en bild som fanns på skärmen. Baseras på kunskapskraven

 

• I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

 

 

 

• Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

 

 

 

Vi har även gått igenom kunskapskraven i engelska.

 

 

 

Vi övade på att prata genom att diskutera ”hur kan vi skapa fred i världen?” (på engelska). Baseras på kunskapskraven

 

• I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

 

• Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

 

 

 

Vi tränade på hörförståelse genom att lyssna på UR Skolas ”Newsreel” med tillhörande frågor: https://urskola.se/Produkter/206913-Newsreel-2018-12-01 . Baseras på kunskapskraven

 

• Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.

 

• Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

 

 

 

För att utöka sitt vokabulär fick eleverna välja ut fem ord från arbetsmaterialet. De hade läxförhör på dessa ord några dagar senare. De skulle översätta orden samt kunna använda dem i en mening.

 

 

 

V. 27

 

Vi började träna på läsförståelse. Vi läste om upprättandet av frihetsgudinnan ”The face of liberty”. Texten var en sida lång. Eleverna fick tillhörande läsförståelsefrågor. Baseras på kunskapskraven

 

• Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.

 

• Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

 

 

 

Vi kollade på ett klipp ur serien ”Popreel” från UR Skola för att träna på att förstå engelskt tal och aktuella ämnen i samhället: https://urskola.se/Produkter/201079-Popreel-Be-who-you-want-to-be . Eleverna fick dessutom lära sig nya ord kopplade till detta arbetsmaterial. Baseras på kunskapskraven

 

• Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.

 

• Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

 

 

 

För att utöka sitt vokabulär fick eleverna välja ut fem ord från arbetsmaterialet. De hade läxförhör på dessa ord några dagar senare. De skulle översätta orden samt kunna använda dem i en mening.

 

 

 

V. 28

 

Vi tränade på hörförståelse genom att lyssna på ett nytt avsnitt av UR Skolas ”Newsreel” med tillhörande frågor: https://urskola.se/Produkter/210109-Newsreel-2019-01-26 . Baseras på kunskapskraven

 

• Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.

 

• Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

 

 

 

Vi övade på att använda pågående presens och pågående preteritum: I am writing, I was writing. Eleverna arbetade i ett häfte. Baseras på det centrala innehållet

 

• Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.

 

 

 

Med målet att eleven slutligen ska uppfylla kunskapskraven

 

• Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.

 

• I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

 

 

 

Vi tränade läsförståelse genom att läsa texten ”Shark” vilken var en sida lång. Till detta följde olika grammatiska frågor samt frågor om texten. Baseras på kunskapskraven

 

 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.

 

• Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

 

 

 

Eleverna fick göra ett läxförhör för att ännu en gång visat att de lärt sig nya ord och hur de kan användas i en mening.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: