Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SV - Gruppläsning åk 6

Skapad 2019-07-15 13:54 i Munkedalsskolan Munkedal
Grundskola 4 – 6 Svenska
Nu är de dags för en ny period med gruppläsning av skönlitteratur. Tillsammans ska ni få en trevlig och avkopplande lässtund, där ni kommer att få läsa många spännande, humoristiska, glädjefyllda och kanske lite sorgliga böcker. "Att läsa är att lära"

Innehåll

Arbetssätt och arbetsformer

 • Tillsammans med några andra elever i klassen kommer du gruppvis få läsa några skönlitterära böcker. Ni turas om med att läsa. Tänk på att läsa lagom fort och högt (ha inte för bråttom). Använd gärna olika röstlägen. 
 • När ni har läst färdigt de hänvisade sidorna i boken, svarar ni gemensamt på några frågor. Frågorna är ställda på, bortom och mellan raderna. Ni diskuterar tillsammans och sedan skriver var och en vad du/ni har kommit fram till i sin egen läslogg/skrivbok.
          Lycka till!

Bedömning - vad och hur?

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • läsa skönlitterär text med flyt.
 • förstå vad du läser.
 • diskutera texters budskap.

 

Jag kommer att bedöma din förmåga genom att:

 • lyssna när du och din grupp läser högt för varandra.
 • läsa igenom dina anteckningar efter gruppdiskussionen. 
 • observera din insats under lektionstid.

 

Dokumentation

Eleverna dokumenterar i sin läslogg/skrivbok.

Läraren dokumenterar under arbetets gång. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Ämnesmatris svenska 4-6 läsår 2019-2020 - Gruppläsning åk 6

Svenska 4-6

På väg mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Du kan med flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar ganska bra.
Du kan med bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar bra.
Du kan med mycket bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar mycket bra.
Läsförståelse
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett ganska bra sätt.
Du har bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett bra sätt.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt..
Diskutera texter
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett enkelt sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett utvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: