Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA - Gruppläsning åk 6

Skapad 2019-07-15 13:57 i Munkedalsskolan Munkedal
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk
Nu är de dags för en ny period med gruppläsning av skönlitteratur. Tillsammans ska ni få en trevlig och avkopplande lässtund, där ni kommer att få läsa många spännande, humoristiska, glädjefyllda och kanske lite sorgliga böcker. "Att läsa är att lära"

Innehåll

Arbetssätt och arbetsformer

 • Tillsammans med några andra elever i klassen kommer du gruppvis få läsa några skönlitterära böcker. Ni turas om med att läsa. Tänk på att läsa lagom fort och högt (ha inte för bråttom). Använd gärna olika röstlägen. 
 • När ni har läst färdigt de hänvisade sidorna i boken, svarar ni gemensamt på några frågor. Frågorna är ställda på, bortom och mellan raderna. Ni diskuterar tillsammans och sedan skriver var och en vad du/ni har kommit fram till i sin egen läslogg/skrivbok.

Lycka till!

Bedömning - vad och hur?

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • läsa skönlitterär text med flyt.
 • förstå vad du läser.
 • diskutera texters budskap.

 

Jag kommer att bedöma din förmåga genom att:

 • lyssna när du och din grupp läser högt för varandra.
 • läsa igenom dina anteckningar efter gruppdiskussionen. 
 • observera din insats under lektionstid.

 

Dokumentation

Eleverna dokumenterar i sin läslogg/skrivbok.

Läraren dokumenterar under arbetets gång. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  SvA  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 6

Matriser

SvA
SvA Gruppläsning år 6

På väg mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Budskap & upplevelse
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: