Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stenröseskola klass regnbåge frukost/fruktstund 20/21

Skapad 2019-07-16 00:36 i Stenröseskolan Lunds för- och grundskolor
grundsärskola inriktning träningsskola
Grundsärskola 1 – 9 Kommunikation Vardagsaktiviteter
Vi börjar dagen med en gemensam matstund.

Innehåll

Syfte och kunskapsmål

Eleven kan delta i en gemensam matsituation.

 

Centralt innehåll

Se kopplingar till läroplanen nedan.

Arbetssätt

Eleverna får utrymme att vara självständiga och aktiva under matstunden. För en elev kan det betyda att hämta tillbehören från köket, för en annan att hålla i skeden och föra den till munnen utan stöd.

Personalen påminner och hjälper att hålla fokus. Personalen och elev samtalar om använda redskap och livsmedel.

Vi samtalar under stunden vi sitter kring bordet. Personalen är lyhörd för elevens individuella kommunikation och stöttar eleverna i att uttrycka sig samt uppmärksamma varandra.

 

Bedömning

 Målen är uppfyllda när du:

- utför dina uppgifter i matsituationen självständigt

- deltar i samtalen på ditt sätt

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  1-3
 • Kommunikation i olika sammanhang, till exempel under raster eller med digitala verktyg.
  KOM  1-3
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera, upprätthålla och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  4-6
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i skolbibliotek eller med digitala verktyg.
  KOM  4-6
 • Redskap som används i hemmet.
  VAA  1-3
 • Rutiner för måltider.
  VAA  4-6
 • Redskap, verktyg och teknisk utrustning som används i hemmet.
  VAA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
  KOM   9
 • I arbetet deltar eleven i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande sätt.
  VAA   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: