Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HKK ÅK 8

Skapad 2019-07-17 20:49 i Getingeskolan gr Halmstad
Grundskola 8 Hem- och konsumentkunskap
Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människor viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö. Nu under åk 8 kommer vi att fördjupa oss i hållbarutveckling och näringslära.

Innehåll

Vad, hur och varför?

Syfte

Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

  • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet,
  • värdera val och handlingar i hemmet och vid konsumtion utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa. Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar sin initiativförmåga och kreativitet vid matlagning, skapande av måltider och andra uppgifter i hemmet. 

 

Innehåll 

  • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter inom ämnet.
  • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  • Hur mat och andra varor produceras och transporteras och om att göra smarta val, så väl för miljön som för ekonomin och den egna hälsan. 

 

Arbetsformer

Under terminen kommer eleverna lära sig om hur våra val påverkar miljön. Lärarledda genomgångar, diskussion och övningar i par/grupp, film och digitalt material är vägarna vi använder för att tillägna och befästa kunskap. 

Eleverna kommer även att få träna på de olika matlagningsmetoderna; koka, baka, steka, reda. Eleverna kommer att få planera ett antal av de praktiska tillfällena. Detta görs i grupp och utifrån perspektivet HEM (hälsa, ekonomi, miljö). 

 

Bedömning

Elevernas kunskaper bedöms utifrån förmågan att

- planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.

- använda metoder, livsmedel och redskap på ett fungerande och säkert sätt.

- reflektera över arbetsprocessen och resultat.

- föra resonemang om måltiders näringsinnehåll.

- motivera val med hänsyn till aspekterna hälsa, miljö och ekonomi, samt föra resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval utifrån perspektivet hållbar utveckling.

 

Nedan hittar ni  en grovplanering på vad vi kommer att arbeta med under terminen. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: