Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HKK grundsärskolan ÅK 7-9

Skapad 2019-07-17 22:00 i Getingeskolan gr Halmstad
Övergripande LPP ht 2011
Grundsärskola 6 – 9 Hem- och konsumentkunskap
Kunskaper om konsumentfrågor och arbete i hemmet ger människor viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö

Innehåll

Arbetsområde

Olika moment som ingår i hem- och konsumentkunskap.

Målet med undervisningen är att...

du som elev efter genomgången grundskola:

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
 • kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till din egen förmåga
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället

Enligt kursplanen

utvecklar eleven sin förmåga att:

 • utveckla ett kunnande som rör mat och måltider
 • utveckla tilltron till sin egen förmåga och kreativitet vid matlagning, skapande av måltider och andra uppgifter i hemmet
 • utveckla medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, välbefinnande och gemensamma resurser
 • utveckla kunskaper om, och ges möjlighet att reflektera över, jämställdhet och arbetsfördelning i hemmet
 • utveckla kunskaper om kulturella variationer och traditioner i olika hushåll
 • utveckla kunskaper om ämnesspecifika begrepp

Så här kommer vi att jobba:

Vi jobbar praktiskt med olika uppgifter som ingår i hushållet t.ex. diska, städa, tvätta, duka, baka och laga måltider. Vi använder olika matlagningsmetoder och redskap, tränar på ord och begrepp samt att lösa praktiska problem i hushållet. Vi läser recept, omvandlar dem och jämför varor utifrån t.ex. pris, smak, kvalitet och miljömärkning/symboler. Vi pratar om vikten av en hållbar livsstil och jobbar praktiskt utifrån ett resurshushållningsperspektiv. Vi pratar om sambandet mellan mat och hälsa, kost och motion och jobbar praktiskt utifrån ett hälsoperspektiv. Vi pratar om olika mattradtioner i olika länder. Vi tränar på att jobba på egen hand och tillsammans med andra på ett jämställt sätt.

Detta kommer att bedömas:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • vara delaktig i de praktiska uppgifterna
 • använda livsmedel, metoder, redskap och teknisk utrustning
 • lösa praktiska problem
 • vara delaktig i diskussioner
 • använda ämnesspecifika ord och begrepp
 • känna till olika miljömärken/symboler
 • förstå sambandet mellan mat och hälsa
 • arbeta enskilt och tillsammans med en kamrat

 

Nedan finner ni en grovplanering på hur terminen ser ut. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: