Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - Naturen åk 4

Skapad 2019-07-19 22:07 i Skuttunge skola Uppsala
Grundskola 4 Biologi
I det här arbetsområdet ska du få lära dig grunderna inom biologin samt begrepp som är viktiga att kunna t.ex. mångfald, kretslopp, ekosystem och nedbrytare.

Innehåll

När det här arbetsområdet är slut ska du kunna:

- Vad en art är. 

- Varför vissa arter lever på vissa ställen. Vad gör att djur väljer vissa plaster?

- Vilka olika sorters natur som finns i Sverige och lite fakta om dem; lövskog, blandskog, barrskog, fjäll, myrmark, odlingslandskap, sötvatten, hav och städer. 

- Olika naturtyper i världen; regnskog, savann, öken, stäpp, löv- och barrskog, tundra och bergsområde. 

- Vad ett ekosystem är och hur en näringskedja fungerar. 

- Kunna förklara hur ett enkelt kretslopp i naturen fungerar med nedbrytare. 

- Kunna förklara varför mångfald är viktigt. 

- Varför människan har en så viktig del i naturen. 

- Namnge några arter som lever i svenska skogar samt kunna förklara skillnaden på livet i en barrskog och lövskog. 

 

Så här ska vi arbeta:

- Läsa och diskutera text och bild i PULS Biologi Naturen s. 4-25 samt s. 60-65

- Lyssna på inläsningstjänst (samma sidor). 

- Svara på frågor till texten, både enskilt och i par eller grupp. 

- Se filmer

 

Så här ska du få visa vad du lärt dig:

- Genom att vara aktiv på lektioner och delta i diskussioner. 

- Svara på frågor till texten samt rita bilder. 

- Ett kort skriftligt test på slutet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: