Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2019-07-22 11:18 i Fontinskolan Kungälv
En planering om Norden med tillhörande lärandematris.
Grundskola 5 Geografi
Vi bor i Sverige och vårt land ligger ganska långt norr ut på det norra halvklotet, är ett avlångt land med rätt så mycket kust och varierande natur och klimat. Sverige ligger i världsdelen Europa, i den del som kallas Norden. Övriga länder som också ligger i norra Europa och därför ingår i Norden är: Danmark, Finland, Island, Norge. De självstyrande områdena Åland (tillhör Finland) samt Färöarna och Grönland (tillhör Danmark) räknas därför också till Norden. Vi har tidigare lärt oss om Sverige och Sveriges geografi och ska nu lära oss om övriga länder i Norden. Vi kommer även att lära oss/repetera om nationella minioriteter och nordisk, historia, kultur, språk och samarbeten.

Innehåll

Detta ska du få repetera/lära dig:

* Vad Norden är och vilka länder och självstyrande områden som ingår

* Skillnaden mellan natur- och kulturlandskap

* Nordens namngeografi

* Nordens naturresurser

* Nordens befolkningsfördelning

* Nordiska språk

* Gemensam nordisk historia

* Nationella minioriteter och deras rättigheter

* Ord och begrepp som hör till arbetsområdet

* Söka information och värdera källor

 

Begrepp:

geografi, landskap, naturlandskap, kulturlandskap, klimat, nederbörd, natur, naturresurs, export, import, industri, odlingsmark, bergskedja, Skanderna, älv, hav, kust, fjord, befolkning, befolkningsfördelning, nationell minoritet, statsskick, republik, monarki, huvudstad

 

 Förmågor som vi kommer att arbeta med:

* Söka information och värdera källor

* Beskriva, redogöra och reflektera

* Resonera och se likheter, skillnader och konsekvenser

* Förstå och använda begrepp

 

Så här kommer vi att arbeta:

* Vi har genomgångar och diskussioner

* Vi ser på filmer och sammanfattar/diskuterar innehållet

* Vi arbetar med begreppen på bl.a. quizlet

* Vi tränar namngeografi på Seterra

 

Så här ska/kan du få visa dina kunskaper:

* Genom att delta i diskussioner

* Genom att fylla i lärandematrisen

* Genom att genomföra uppgifter

* Genom att lära dig och använda begrepp

* Redovisa kartkunskap

* Redovisa ett nordiskt land, ensam, par eller i grupp

 

 Detta kommer att bedömas: 

* Ditt deltagande i genomgångar och diskussioner

* Ditt genomförande av uppgifter

* Ditt användande av begrepp

* Ditt sökande och användande av information och källor

* Hur du klarar skriftliga och muntliga läxförhör/test

* Din redovisning av ett nordiskt land

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6

Matriser

Ge
Norden, en lärandematris

LÄRANDEMATRIS NORDEN

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nordens länder
Du vet vilka länderna i Norden är samt kan placera ut dem på en karta över Norden eller Europa.
Jag placerar ut Nordens länder på en karta över Norden.
Jag räknar upp Nordens länder och placerar ut dem på en karta över Norden.
Jag räknar upp Nordens länder och placerar ut dem på en karta över Europa.
Huvudstäder i Norden
Du berättar vad huvudstäderna heter i Norden samt placerar ut dem på en karta.
Jag parar ihop rätt huvudstad med rätt land i Norden.
Jag berättar vad de olika ländernas huvudstäder heter och placerar ut dem på en karta över Norden.
Jag berättar vad de olika ländernas huvudstäder heter och placerar ut dem på en karta över Europa.
Berg och hav i Norden
Du berättar vad hav och den största bergskedjan heter och placerar ut dem på en karta.
Jag berättar vad den största bergskedjan i Norden heter och mellan vilka länder den ligger. Jag berättar om minst tre hav i Norden.
Jag berättar vad den största bergskedjan i Norden heter och placerar ut den på en karta. Jag namnger och placerar ut minst tre hav på en karta över Norden.
Jag berättar vad den största bergskedjan i Norden heter och placerar ut den på en karta över Europa. Jag namnger och placerar också ut haven på kartan.
Ord och begrepp
Du kan förstå eller förklara centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om Nordens geografi: geografi, klimat, kulturlandskap, naturlandskap, export, import, markanvändning, naturresurs, nederbörd, älv, befolkning, befolkningsfördelning, bergskedja, fjord, hav, statsskick, republik, monarki, industri, kust, Skanderna
Jag visar att jag förstår minst hälften av alla begrepp genom att jag vet vilket begrepp det är när någon förklarar det.
Jag visar att jag förstår mer än hälften av alla begrepp genom att jag kan förklara dem och använda dem på rätt sätt.
Jag visar att jag förstår alla begrepp genom att jag kan förklara dem och använda dem på rätt sätt.
Natur och klimat
Jag berättar om klimatet i Norden och vad som påverkar klimatet. Jag berättar också om naturen i de olika nordiska länderna. Jag berättar även om de största naturtillgångarna i de olika nordiska länderna.
Jag berättar var det är lite mildare i Norden och var det är kallare. Jag förklarar vad Golfströmmen är. Jag berättar hur naturen ser ut i de olika nordiska länderna. Jag parar ihop rätt naturresurs med rätt land.
Jag berättar var det är lite mildare i Norden och var det är kallare. Jag förklarar vad Golfströmmen är och hur den påverkar vårt klimat. Jag berättar hur naturen ser ut i de olika nordiska länderna. Jag berättar om ländernas olika naturresurser.
Jag berättar om Nordens klimat. Jag förklarar vad Golfströmmen är och på vilket sätt den påverkar vårt klimat. Jag berättar hur naturen ser ut i de olika nordiska länderna och hur detta påverkar länderna. Jag berättar om ländernas olika naturresurser.
Befolkning
Du berättar om fördelningen av Nordens befolkning samt varför det är så.
Jag vet i vilket land i Norden som det bor flest människor.
Jag vet i vilket land i Norden som det bor flest människor. Jag berättar också var det bor flest människor i ett land och ger minst ett exempel på varför det är så.
Jag vet i vilket land i Norden som det bor flest människor. Jag berättar också var det bor flest människor i ett land och ger minst tre exempel på varför det är så.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: