Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2019-07-24 01:49 i Edsskolan Östhammar
Medeltiden är en spännande och orolig tid. Sverige fick en gemensam kung. Svenskarna blev kristna och det byggdes många kyrkor. Pesten drabbade hela Europa och många dog. Det byggdes flera städer. Stockholm blev huvudstad. Befolkningen delades upp i fyra stånd. Trälarna blev fria.
Grundskola 5 Historia
Vi kommer prata om hur Sverige blev ett kungarike med kyrkor, kloster, slott och städer. Hur det var att leva på den här tiden och hur det var att vara barn på medeltiden. Du kommer också få bekanta dig med riddare och sjukdomen pesten.

Innehåll

Arbetsområde

Det här ska du kunna om medeltiden:

 • När medeltiden var.
 • Att Sverige blev ett rike med en gemensam kung
 • Att Sverige blev ett kristet land. Klostrens roll,
 • Att man använde latinska bokstäver i stället för runskrift.
 • Att trälar förbjöds.
 • Brott och straff
 • Digerdöden/pesten drabbade Sverige och övriga Europa. Det var en smittsam sjukdom. En tredjedel av Europas befolkning dog. Att den spreds via en lus på en råtta och till människan.
 • Flera handelsplatser blev städer på 1100-1200-talen, t.ex. Kalmar, Örebro, Uppsala, och Västerås. Stockholm blev huvudstad. Hansans betydelse.
 • Befolkningen delades upp i fyra stånd. Adel, präster, borgare och bönder. De fattiga tillhörde inget stånd.

 Arbetssätt

 Vi kommer lära oss om medeltiden genom att:

 • Läsa faktaböcker och skönlitteratur
 • Se filmer
 • Samtala och diskutera
 • Söka och sammanställa information från olika källor

Bedömning

Jag kommer bedöma dina kunskaper enligt matrisen nedan. Fokus kommer att ligga på hur du:

 • samtalar och resonerar kring platser, nyckelpersoner, viktiga händelser och vardagslivet under medeltiden.
 • förstår och använder begrepp.
 • gör jämförelser mellan medeltiden och vikingatiden samt mellan medeltiden och idag.
 • hur du väljer och värderar olika källor när du samlar information.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Medeltiden

Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå 3
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du redogör på ett ungefär när och hur länge medeltiden varade.
Du redogör när och hur länge medeltiden varade.
Du vet när och hur länge medeltiden varade och du kan också berätta varför den började och slutade.
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du gör enkla beskrivningar av hur människorna levde under medeltiden och jämför med hur vi lever idag.
Du gör ganska utvecklade beskrivningar av hur människorna levde under medeltiden och jämför med hur vi lever idag.
Du gör utvecklade beskrivningar av hur människorna levde under medeltiden och jämför med hur vi lever idag.
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du beskriver på ett enkelt sätt hur kyrkan och kristendomen påverkar livet på medeltiden. Du gör enkla jämförelser med vikingatiden.
Du beskriver på flera sätt hur kyrkan och kristendomen påverkar livet på medeltiden. Du gör flera jämförelser med vikingatiden.
Du beskriver på ett utvecklat sätt hur kyrkan och kristendomen påverkar livet på medeltiden. Du gör flera tydliga jämförelser med vikingatiden.
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du kan på ett enkelt sätt beskriva vad digerdöden var och hur den drabbade människorna .
Du kan relativt utförligt beskriva vad digerdöden var och hur den drabbade människorna.
Du kan utförligt beskriva vad digerdöden var och hur den drabbade människorna.
Ny aspekt
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du berättar vilka som var de fyra stånden.
Du berättar vilka som var de fyra stånden. Du förklarar vad de olika stånden arbetade med.
Du berättar vilka som var de fyra stånden. Du förklarar vad de olika stånden arbetade med och hur makten mellan stånden var uppdelad.
Ny aspekt
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du beskriver vad Hansan var.
Du beskriver vad Hansan var oh förklarar hur den påverkade svenska städer.
Du beskriver utförligt vad Hansan var oh förklarar hur den påverkade Sverige.
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du använder några av de begrepp som vi har arbetat med när du skriver och samtalar.
Du använder flera av de begrepp som vi har arbetat med när du skriver och samtalar.
Du använder många av de begrepp som vi har arbetat med när du skriver och samtalar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: