Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidshem. Natur, teknik och Samhälle. Barnkonventionen

Skapad 2019-07-31 10:14 i Nåntunaskolan Uppsala
Egentligen går det inte att koppla till ett ämne, då det här är en planering för fritidshemmet, men vi gör det då den här planeringen inte är anpassad för fritidshemmet.
Grundskola F – 4 Samhällskunskap
Under tre veckor kommer eleverna ha möjlighet att arbeta med Barnkonventionen.

Innehåll

1. Konkretisering av syfte

Eleverna kommer att få fördjupa sig i Barnkonventionen

2. Undervisningens innehåll 

 

Eleverna kommer att få göra följande saker:

Läsa och diskutera innehållet av den förenklade versionen.

Rita och skriva texter om de olika områdena.

3. Bedömningsuppgifter

Vi avslutar temaperioden med en gemensam utvärdering under samma form som ansvarig personal gör. (Se nedan)

Förutom elevernas självskattning skriver ansvarig personal en kommentar utifrån tre perspektiv efter varje tillfälle:

1. Vad har fungerat bra?

2. Vad har fungerat mindre bra?

3. Hur kan du utveckla det till nästa gång?

4. Övrigt tex

Länk till Barnkonventionen en kortversion: https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#short

5. Skapa inlämningsuppgifter och koppla grön matris.

Ej aktuellt för fritidshemmet.

6. Klistra även  in syfte och centralt innehåll och kunskapskrav från läroplanen.

 Se nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: