Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidshem - Drama

Skapad 2019-07-31 10:14 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola F – 4 Svenska
Genom drama lära sig att uttrycka och agera i grupp, att känna trygghet i sig själv.

Innehåll

1. Konkretisering av syfte

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Eleverna ska också ges möjlighet attutveckla och pröva identiteter och uppfattningar i möte och samspel med andra. Undervisningen ska ta tillvara olikheter och mångfald och på så sätt ge eleverna möjlighet att fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka och vara. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer,arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvari verksamheten. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att utveckla tilltro till sig själva samt sin förmåga att samarbeta och att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

2. Undervisningens innehåll 

Gruppen kommer att pågå under 8 veckor med 1-2 per vecka, första veckan blir det 2 gånger.

Tillfälle 1-2 gemensamt i gruppen gå igenom framtagandet av manus och planering av den tid vi har till förfogande.

Tillfälle 3 Fördelning av roller och skissa på behovet av rekvisita.

Tillfälle 4 Utdelning av manus och en första övning.

Tillfälle 5-9 Öva.

Tillfälle 10 Bygga/ordna med rekvisita.

Tillfälle 11 Generalrepetition.

Tillfälle 12 Föreställning, uppträda inför elever på fritids.

3. Bedömningsuppgifter

Under hela projektet kommer vi att dokumentera genom att spela in på iPads när vi övar.

Eleverna kommer få lämna anonymt reflektioner efter varje tillfälle, enstaka ord hur de upplevt passet, eleverna får ett papper där de kan skriva, "bra", "kul", "pratigt", "jag vågade mer" osv. En reflektion som tar max ett par minuter.

Föreställningen kommer att spelas in i sin helhet där man kommer kunna se förändring som gjort utifrån de inspelade filmerna på iPads.

Eleverna kommer föreställningen få fylla i en enkät över hur de tyckt dramagruppen varit, bra, dåligt och förslag på förbättringar.

4. Övrigt tex: Länkar, bilder osv

5. Skapa inlämningsuppgifter och koppla grön matris.

6. Klistra även  in syfte och centralt innehåll och kunskapskrav från läroplanen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: