Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidshem - Temaområde 1, sy

Skapad 2019-07-31 10:40 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola F – 4 Slöjd
Under fyra veckor kommer eleverna att kunna välja sy som aktivitet två dagar i veckan. Fokus kommer att vara på att sy korsstygn. genom att följa ett mönster tränar eleverna sin matematiska förmåga.

Innehåll

1. Planering utifrån syfte

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt.

Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att använda matematik för att beskriva omvärlden och lösa vardagliga problem. 

2. Undervisningens planering utifrån centralt innehåll

Under 4 veckor kommer eleverna att kunna välja sy som aktivitet. Här kommer de få lära sig grunderna i handsömnad och framför allt korsstygn. De får välja ett mönster eller att skapa ett eget som de sedan broderar med korsstygn.

3. Genomföra, tidsåtgång

8 tillfällen á ca 50 minuter. Eleverna väljer själva om de vill komma en gång eller flera. De uppmuntras att slutföra sin sömnad.

4. Följa upp resultat

Varje tillfälle avslutas med en sammanfattning av vad vi gjort och att eleverna får göra tumme upp, ner eller mittemellan. 

5. Analys

Efter avslutat tema gör vi en gemensam utvärdering med eleverna. På nästföljande fritidsmöte utvärderar personalen temat.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: