Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidshem - Temaområde 3, lera

Skapad 2019-07-31 11:00 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola F – 4 Bild
Under tre veckor kommer eleverna att kunna välja lera som aktivitet två dagar i veckan. De kommer att få forma en figur i lera som sedan torkar. Därefter får de som vill måla sin figur.

Innehåll

1. Planering utifrån syfte

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt.

 Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. På så sätt ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften.

2. Undervisningens planering utifrån centralt innehåll

Under 3 veckor kommer eleverna att kunna välja lera som aktivitet. Här kommer de få forma en figur i lera som sedan får torka. Därefter får eleverna välja om de vill måla sin figur.

3. Genomföra, tidsåtgång

6 tillfällen á ca 50 minuter. Eleverna väljer själva om de vill komma en gång eller flera. De uppmuntras att slutföra sin lerfigur.

4. Följa upp resultat

Varje tillfälle avslutas med en sammanfattning av vad vi gjort och att eleverna får berätta vad de tycker gick bra, mindre bra och vad de skulle kunna utveckla nästa tillfälle. 

5. Analys

Efter avslutat tema gör vi en gemensam utvärdering med eleverna. På nästföljande fritidsmöte utvärderar personalen temat.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: