Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidshem - Bokvikning

Skapad 2019-08-02 14:19 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola F – 5 Bild
Vika olika djur, figurer mm av vanliga böcker.

Innehåll

1. Konkretisering av syfte

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera. I undervisningen ska eleverna uppmuntras och utmanas att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga.

2. Undervisningens innehåll 

Vika olika figurer och djur av vanliga böcker efter instruktioner på papper.

Material som behövs, böcker för vikning, instruktioner, sax.

Storlek på gruppen, max 15 st.

3. Bedömningsuppgifter

Fotografering av elevernas alster som vi sen har på skolans digitala fotoram.

4. Övrigt tex: Länkar, bilder osv

5. Skapa inlämningsuppgifter och koppla grön matris.

6. Klistra även  in syfte och centralt innehåll och kunskapskrav från läroplanen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
    Gr lgr11  -
  • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
    Gr lgr11  -
  • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
    Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: