Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÅK 7 - Music

Skapad 2019-08-04 18:12 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola 7 Engelska
Under de här veckorna kommer ni att arbeta med temat musik! Vi kommer delvis utgå från läroboken Wings 7, men det kommer även vara en del fristående uppgifter. Ni kommer att: jobba på textboken/övningsboken, läsa olika texter, diskutera musikfrågor i grupp, titta på musikvideos, skriva om en musikvideo, analysera sångtexter, skriva en sångtext & arbeta med presens av verb.

Innehåll

 Då finns det inga paddor denna vecka ska vi jobba på papper och på muntliga diskussioner under första vecka.

När paddorna kommer ska vi börja genomföra uppgifterna på Unikum. En uppgift öppnas ungefär varje vecka med syfte att varje elev kan lägga tiden som behövs till varje uppgift. Vi kommer att prata om inlämningsdatum till samtliga uppgifterna (senast vecka 43).

Möjlighet att göra extra uppgifter ska finnas för de elever som är färdiga med samtliga uppgifter.

 

 

Uppgifter

 • Video Review

 • Listen & Write

 • 5. Listening and writing.

 • EXTRA UPPGIFT 2: “Holding out for a hero” VS “We don’t need another hero”

 • EXTRA UPPGIFT 2: “Holding out for a hero” VS “We don’t need another hero”

 • 3. Describe your favourite singer / band

 • 2. Music Video / Song Review (Fireworks)

 • EXTRA UPPGIFT 1: Write a Song Analysis

 • EXTRA UPPGIFT 1: Write a Song Analysis

 • 2. Music Video / Song Review (Fireworks)

 • Analyze the lyrics of a song

 • 3. Describe your favourite singer / band

 • 4. Grammar - presens av verb

 • 1. "My music isn't yours" - text and exercises

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9

Matriser

En
Matris engelska område Music

Förnivå
Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå 3
Ny nivå 4
Ny nivå 5
Lyssna
Du förstår en del av talad engelska i lagom tempo. Du uppfattar några detaljer.
.Du förstår det mesta av talad engelska i lagom tempo. Du uppfattar tydliga detaljer.
Du förstår helhet och detaljer i talad engelska.
Ordförråd
Du kan några ord som har med arbetsområdet att göra.
Du kan orden som vi har arbetat med.
Du har ett stort ordförråd som har med arbetsområdet att göra - både de som vi har tränat på och egna ord som passar in.
Grammatik
Du kan till viss del grammatiken kopplat till området.
.
Du kan grammatiken kopplat till området och kan använda den rätt för det mesta.
Du kan grammatiken, kan använda den rätt och även använda den i din egen text på ett korrekt sätt.
Skriva
Du kan skriva enkelt och i stort sett sammanhängande. Texten är till viss del anpassad till syfte, mottagare och situation.
Du kan skriva tydligt och sammanhängande. Texten är anpassad till syfte. mottagare och situation.
Du skriver tydligt, varierat och sammanhängande. Texten är anpassad efter syfte, mottagare och situation. Du löser språkliga problem
Reflektion
Du kan till viss del göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Läsa
Du förstår det viktigaste i lätta texter.
Du förstår det mesta när du läser lätta texter och du uppfattar viktiga detaljer.
Du förstår helhet och detaljer när du läser engelska texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: