Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema "JAG"

Skapad 2019-08-04 20:20 i Katrinebergs grundsärskola Mölndals Stad
Ett temaarbete om "JAG" som riktar sig till elever som läser ämnesområden i träningsskolan
Grundsärskola 1 – 3 Kommunikation Estetisk verksamhet Svenska Samhällsorienterande ämnen Verklighetsuppfattning
Vi kommer att arbeta med "JAG" och det som är viktigt för dig. Vem är jag, var bor jag, vilka ingår i min familj, vad tycker jag om osv. I detta tema ges du möjlighet att utveckla din självbild, träna din förmåga att se likheter och olikheter med andra. Du få tillfälle att dokumentera, berätta och beskriva. Temat skapar också delaktighet med hemmet.

Innehåll

Detta kommer vi att göra:

 • Vi tar porträttfoto
 • Vi samtalar och berättar
 • Vi undersöker och forskar
 • Vi använder samtalsmattan för att prata om vad du tycker om olika saker.
 • Vi pratar om ålder, hur gammal du är och när du fyller år
 • Du Berättar något om din familj t.e.x genom att ta med en bild hemifrån på din familj, ditt rum eller något annat du vill visa och berätta om.
 • Du gör boken om dig själv

Dina förmågor övar du genom att:

 • Förmågan att reflektera tränar du när du bearbetar dina tankar kring temat.
 • När du jämför, hittar /ser likheter och skillnader.
 • När du väljer.
 • redovisar och genomför dina uppgifter.
 • Din kommunikativa förmåga tränar du när du aktivt deltar i arbetet.
 • Du ställer frågor och lyssnar på läraren och kamrater och deltar i samtal om ämnet.
 • När du uttrycker dina tankar.

 • När du använder/ lär dig nya ämnesspecifika ord begrepp och symboler.

 • Din Sociala förmåga tränar du genom att arbeta i grupp.
 • Din kognitiva förmåga tränar du genom att använda flera sinnen när du arbetar praktiskt. 

Detta kommer jag att titta på under arbetets gång:

 • Hur du samspelar
 • Hur du berättar, beskriver och reflekterar.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • samspela med andra,
  KOM
 • söka information från olika källor, och
  KOM
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • söka och värdera information från olika källor.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Fotografering och filmande.
  ES  1-9
 • Presentationer, framträdanden och redovisningar såväl med som utan digitala verktyg
  ES  1-9
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
  KOM  1-9
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  1-9
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  KOM  1-9
 • Sverige och världen, platser som har betydelse för eleven.
  VAA  1-9
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, jämställdhet och relationer.
  VAA  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-9
 • Livsfrågormed betydelse för eleven, kamratskap, könsroller och jämställdhet.
  SO  1-3
 • Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.
  Sv  1-3
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  1-3
 • Kommunikations- och samtalsregler. Turtagning och talutrymme.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven medverka i samtal om livsfrågor med betydelse för eleven.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: