Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text - VT år 5

Skapad 2019-08-04 21:16 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 5 Svenska
En berättande text kan vara en spännande deckare, ett mysterie.

Innehåll

MÅL

LÄSA

 • Urskilja en berättande texts struktur och särdrag.
 • Lära dig om en berättarkurva
 • Skriva personbeskrivning
 • Miljöbeskrivning
 • Dialog
 • Sambandsord

SKRIVA

 • Skriva en deckare med ett problem, ledtrådar, villospår och en upplösning
 • Göra tydliga miljöbeskrivningar i texten
 • Återge vad någon har sagt genom att använda talstreck.
 • Skriva tydliga personbeskrivningar i texten.

 

ARBETSFORMER

Vi kommer att läsa, diskutera och skriva olika berättande texter gemensamt i klassen. Du kommer också att få jobba med olika övningar för att träna på att både tala, läsa och skriva berättande texter. Du ska enskilt planera och skriva en spännande berättande text. 

 

BEDÖMNING

Ditt deltagande under lektioner kommer att räknas med i bedömningen. Jag kommer att bedöma din skrivna berättande text. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: