Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deckartema

Skapad 2019-08-05 09:15 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Deckartema skolår 8
Grundskola 8 Svenska som andraspråk Svenska
Mord, rån och kidnappning! Vem är den skyldige? Nu inleder vi ett av svenskämnets mest spännande teman, deckartemat. Vi ska se film, läsa deckare, göra digitala booktrailers och skriva egna deckare med både framsidor och baksidestext.

Innehåll

 

Bedömning:

Du kommer att bedömas utifrån de frågor du svarat på utifrån den deckare du läst och hur du deltagit i gruppdiskussioner kring boken.

Du kommer att bedömas utifrån den booktrailer du skapat i Creaza.

Du kommer att bedömas utifrån den deckarnovell du skrivit och hur du bearbetat den. I deckarnovellen ingår även framsida och baksidestext.

Tidsplan / Lektionsplanering:

HT 2019

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Deckartema

E
C
A
Läsa med flyt
Eleven kan läsa ungdomsdeckare med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån textens särdrag.
Eleven kan läsa ungdomsdeckare med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån textens särdrag.
Eleven kan läsa ungdomsdeckare med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån textens särdrag.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av ungdomsdeckarens innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av ungdomsdeckarens innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av ungdomsdeckarens innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera kring budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i ungdomsdeckaren.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i ungdomsdeckaren.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i ungdomsdeckaren.
Skriva texter
Eleven kan skriva en deckarnovell med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till textgenre (brott, brottsling, detektiv, motiv och bevis), språkliga normer (punkt, replik) och strukturer (styckeindelning).
Eleven kan skriva en deckarnovell med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till textgenre, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva en deckarnovell med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till textgenre, språkliga normer och strukturer.
Berättande texter
Deckarnovellen innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Deckarnovellen innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
Deckarnovellen innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Kombinera text, estetiska uttryck & medier
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Bearbeta text
Dessutom kan eleven utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: