Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckoreflektion Lillåns intraprenad Mall

Skapad 2019-08-05 10:19 i Intraprenad Örebro
Se titel.
Förskola
Vad kommer planeringen att handla om Följ denna och skriv i reflektion analys och fyll på för varje vecka

Innehåll

 Projekt

Startaktivitet:

Bakgrund:

Syfte:

 

 

Vad utmanar vi barnen i att utforska vidare? 

Varför har vi gjort detta val?

Vilket uttryckssätt använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för lärandet?

 

 

Dagordning för ......... reflektion.

Alla i arbetslaget ansvarar för att dagordningen följs och att det dokumenteras. Fördela tiden väl mellan punkterna. 
Reflektionerna utgår alltid ifrån Lpfö/18 samt vårt analysverktyg Processens röda tråd.

 En gång i veckan

  1. Följ upp projektet i pedagogiska planeringen (1-1/2 tim)

A)    Kolla igenom föregående veckas reflektions och observations protokoll

B)    Reflektera utifrån observationsprotokollet (bilder, filmer annan dokumentation)

C)    Veckan som kommer: fördela arbetsuppgifter utifrån projektet med hjälp av dokumentet Didaktiska val / Varje vecka

  1. Annat arbete utifrån behov exempelvis

A)    Hur stöttar vi individen och barngruppen?

B)    Hur arbetar vi med kommunikation och teckenspråk?

En gång i månaden

  1. Dokumentera i processens röda tråd med hjälp av Lpfö/18
  2. Använder er av dokumentet Reflektionsstruktur
  3. Trygghetsarbete; Gör aktivitetsplan i pappersform (finns på intranätet, Lillåns förskolor) och följ upp
  4. Unikum, Kolla över barnens individuella lärlogg, publicera inlägg 1-2 ggr/termin

Tilldela dagordningen till er avdelning. Kopiera sedan texten och klistra in under fliken reflektion och skriv där, gör så varje vecka.

Uppgifter

  • Observationsprotokoll

  • Didaktiska val

  • Reflektionsstruktur

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: