Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Jämlikhet och rättigheter

Skapad 2019-08-05 10:35 i Mjölby Vuxenutbildning Mjölby
Vuxenutbildning Svenska för invandrare
Vi kommer att arbeta med tema jämlikhet och rättigheter.

Innehåll

Vad?

Vi ska arbeta med jämlikhet mellan människor och alla människors lika värde. Vi kommer att prata om rättigheter och diskriminering.

Varför? 

Du ska utveckla dina förmågor i det svenska språket.

Du ska bli bättre på hör- och läsförståelse samt att tala, samtala och skriva på svenska. 

Hur?

Vi läser berättande och beskrivande texter. 

Vi lyssnar på berättelser, beskrivningar, information, nyheter och samtal.

Vi talar och samtalar om ämnen inom temat och övar på uttal.

Vi skriver olika texttyper, till exempel personbeskrivning, faktatext samt mejl med tips och råd. 

Vi arbetar med ordkunskap och tränar på grammatik. 

Du kommer med förslag och önskemål på sådant som du skulle vilja göra eller lära dig mer om inom ramen för temat. 

Bedömning

Du kommer att göra prov i hörförståelse och du får skriva en text i klassrummet.

Din muntliga förmåga bedöms under lektionstid. 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förstå- else för återberättade händelser, beskrivningar, samtal, information och korta nyheter som rör bekanta ämnen genom att göra enkla sammanfattningar av huvudinnehållet. Eleven visar sin förståelse för enkla och tydliga muntliga meddelanden och instruktioner genom att på ett i huvudsak fungerande sätt agera utifrån dem.
  SFI  E
 • Eleven läser korta berättande och beskrivande texter om bekanta ämnen och visar sin förståelse genom att göra enkla sammanfattningar av huvudinnehållet. Eleven hämtar specifik information i enkla faktaorienterade texter, tabeller och diagram och för enkla resonemang om informationen. Eleven visar sin förståelse för korta, tydliga instruktioner och föreskrifter genom att på ett i huvudsak fungerande sätt agera utifrån dem. Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt olika lässtrategier utifrån syftet med läsningen.
  SFI  E
 • Eleven deltar i enkla samtal och diskussioner om bekanta ämnen genom att framföra och efterfråga åsikter, tankar och information på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt strategier som underlättar interaktionen.
  SFI  E
 • Eleven berättar om och beskriver i enkel form personliga erfarenheter och åsikter om bekanta ämnen samt ger enkla råd och instruktioner. Eleven uttrycker sig begripligt och till viss del sammanhängande samt visar prov på viss språklig variation. Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt olika strategier för att förbättra kommunikationen.
  SFI  E
 • Eleven skriver sammanhängande och begripliga texter om erfarenheter, intryck och åsikter samt faktaorienterade texter om bekanta ämnen. Eleven skapar i huvudsak fungerande struktur i sina texter och visar prov på viss variation i ordförråd och meningsbyggnad. Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt olika strategier för skrivande.
  SFI  E

Matriser

SFI
Kunskapskrav SFI C

Kunskapskrav SFI kurs C

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Höra
Du ska kunna förstå talad svenska, till exempel ett tv-program eller radio och göra en enkel sammanfattning av innehållet. Du ska kunna förstå enkla meddelanden och instruktioner och utföra dem.
Du ska kunna förstå talad svenska, till exempel ett tv-program eller radio och göra en enkel sammanfattning av innehållet samt kommentera viktiga detaljer. Du ska kunna förstå meddelanden och instruktioner och utföra dem.
Du ska kunna förstå talad svenska, till exempel ett tv-program eller radio och göra en enkel sammanfattning av innehållet samt kommentera viktiga detaljer och kunna jämföra med till exempel egen erfarenhet. Du ska kunna förstå svårare meddelanden och instruktioner och utföra dem.
Läsa
Du kan läsa kortare texter, fakta och diagram och göra enkla sammanfattningar av innehållet. Du ska kunna förstå enkla meddelanden och instruktioner och utföra dem.
Du kan läsa kortare texter, fakta och diagram och göra enkla sammanfattningar av innehållet samt kommentera viktiga detaljer. Du ska kunna förstå meddelanden och instruktioner och utföra dem.
Du kan läsa kortare texter, fakta och diagram och göra enkla sammanfattningar av innehållet samt kommentera viktiga detaljer och kunna jämföra med till exempel egen erfarenhet. Du ska kunna förstå svårare meddelanden och instruktioner och utföra dem.
Muntlig produktion
Du ska kunna berätta om vardagliga saker, kunna ge enkla tips och instruktioner. Du ska kunna tala så att man förstår och det ska vara begripligt.
Du ska kunna berätta om vardagliga saker, kunna ge enkla tips och instruktioner. Du ska kunna tala så att man förstår och det ska vara sammanhängande.
Du ska kunna berätta om vardagliga saker, kunna ge enkla tips och instruktioner. Du ska kunna tala så att man förstår och det ska vara tydligt.
Muntlig interaktion
Du ska kunna diskutera om vardagliga saker och kunna ställa enkla frågor för att föra samtalet framåt i ett samtal med en eller flera personer.
Du ska kunna diskutera om vardagliga saker och kunna ställa enkla frågor för att föra samtalet framåt i ett samtal med en eller flera personer. Du ska också kunna argumentera för en åsikt.
Du ska kunna diskutera om vardagliga saker och kunna ställa enkla frågor för att föra samtalet framåt i ett samtal med en eller flera personer. Du ska också kunna argumentera för en åsikt och ställa följdfrågor för att utveckla samtalet.
Skriva
Du ska kunna skriva enkla texter; till exempel berättande, fakta, personbeskrivningar och miljöbeskrivningar så att läsare begriper. Du ska visa prov på variation i ordförråd, struktur och meningsbyggnad.
Du ska kunna skriva enkla texter, till exempel berättande, fakta, personbeskrivningar och miljöbeskrivningar så att läsaren ganska tydligt förstår. Du ska ha en fungerande variation i ordförråd, struktur och meningsbyggnad.
Du ska kunna skriva enkla texter; till exempel berättande, fakta, personbeskrivningar och miljöbeskrivningar så att läsaren klar och tydligt förstår. Du ska ha en väl fungerande variation i ordförråd, struktur och meningsbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: