Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brorsan är kung år 5

Skapad 2019-08-05 14:47 i Tingbergsskolan Lilla Edet
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi skall arbeta med att utveckla din läsförståelse genom att använda boken "Brorsan är kung".

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
  Sv  C 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
  Sv  C 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Brorsan är kung lärandematris

Jag...

-------------->
-------------->
-------------->
kan göra sammanfattningar av innehållet i texten
Göra... sammanfattningar av olika texters innehåll
får med några viktiga delar av texten i rätt tidsordning
får med de flesta händelserna som är viktiga för texten
får med de bärande delarna av texten så att andra förstår innehållet med några få rader
beskriver min upplevelse av det jag läst/hört
beskriva sin upplevelse av läsning på ett
kan ge ett exempel ur texten som har fått mig att fundera och vad jag funderade på
kan ge några exempel ur texten som fått mig att fundera. Gör någon koppling till andra texter
kan ge flera exempel ur texten som påverkat mig samt förklara hur andra skulle kunna reagera och tänka. Kan göra flera kopplingar till andra texter.
tolkar budskap och för resonemang om texten
utifrån egna erfarenheter, tolka och föra ... underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk
förstår vad författaren vill säga med texten och kan med egna ord förklara det. Kan ge ett exempel från texten där budskapet syns.
styrker huvudbudskapet med flera exempel från texten. Kan koppla budskapet till egna erfarenheter
hittar flera budskap i texten. Kan visa vart i texten som dessa budskap finns. Kan koppla dessa till egna och andras erfarenheter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: