👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskola och hem: Trygg inskolning och grupp - lilla

Skapad 2019-08-05 15:38 i Edsbro förskola Norrtälje
Förskola
Vi börjar hösten med två målområden, normer och värden samt förskola och hem. Vi vill att alla barn och vuxna ska känna sig trygga och välkomnade. - Känner vårdnadshavare sig trygga med att lämna sina barn på förskolan och känner barnen sig trygga att bli lämnade på förskolan?

Innehåll

 

1. MÅLOMRÅDE

Vad ska barngruppen lära sig, förmå och förstå? Varför är kunskapen/färdigheten viktig för människan i världen?

Generativ fråga:

Känner vårdnadshavare sig trygga med att lämna sina barn på förskolan och känner barnen sig trygga att bli lämnade på förskolan?

Syfte:

Att skapa en trygg relation mellan vårdnadshavare och förskola

 Mål ur Lpfö 18: Ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen. 

 Barnens intressen, initiativ och behov:

Förförståelse, skapa en bra och trygg inskolning

- inskolningsbrev till föräldrarna 

- besök på förskolan, innan inskolning.

- tidigare syskon på förskolan

Förståelse: tydlig info. om rutiner på förskolan mm

Förmågor: föräldraaktiv inskolning, känna sig trygga med våra rutiner.

 

Begrepp: mera aktiva i planeringen / Unikum, tempus / Nuddis , vi vill belysa för vårdnadshavarna hur viktigt det är med tydlig information till förskolan och öppen kommunikation till personalen om alla typer av tex schemaförändring.

Arbetslagets förhållningssätt: daglig hallkontakt, trevligt bemötande - alla behandlas lika.

Vetenskaplig grund: lågaffektivt bemötande.

Arbetslagets kunskapsbehov i ämnesområdet: alla behöver vara insatta i litteraturen i ämnet.

2. UTVÄRDERING

Hur vet vi att vi nått våra mål när temat är avslutat?

Kriterier: (ev hänvisning till matris) rektors samtal med föräldrarna i samband med inskolning, föräldramöten, föräldraråd, uppföljningssamtal efter inskolning, utvecklingssamtal, unicum.

 Utvärderingssätt: utvärderingsvecka i hallen 

3. AKTIVITETSPLAN

Hur ska vi börja? ...och hur skulle vi kunna fortsätta? Hur skapar vi ett meningsfullt sammanhang?

Aktiviteter: inskolning av barn och föräldrar. Vi tar hjälp av sagoböcker och litteratur inom området.

Formativ uppföljning: kontinuerlig hallkontakt med vårdnadshavare

 Lärmiljö: välkomnande miljö, pedagogerna är öppna för frågor och åsikter

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
    Lpfö 18

Matriser

Matris för uppföljning av måluppfyllelse

Förståelse

Påbörjad utveckling
En bit på väg
Måluppfyllelse
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här

Förmågor

Påbörjad utveckling
En bit på väg
Måluppfyllelse
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här

Begrepp

Påbörjad utveckling
En bit på väg
Måluppfyllelse
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här