Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundverksamhet Kikaren 2019/2020

Skapad 2019-08-06 08:12 i Sagoslottet förskola Kungälv
Förskola
Grundverksamheten är gruppens vardag. Vi planerar och genomför den enligt läroplanen för att skapa trygghet, trivsel och lärande. Grundverksamheten ska vara diskuterad, överenskommen och nedskriven på varje avdelning. Den introduceras för barnen varje höst för att de ska bli delaktiga och kunna utnyttja miljön för lärande. Grundverksamheten kompletteras av pedagogisk planering.

Innehåll

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LÄSÅRET

 

Förskola/hemvist: Sagoslottet/Kikaren

Barnens ålder (specificera utifrån grupp): 3-5 år

Barn i behov av särskilt stöd (Ja, beskriv och ange grupp): Allergi

Barn med annat modersmål än svenska (Ja, vilket/vilka språk, ange grupp): Arabiska och Engelska

Antal pedagoger (förskollärare/barnskötare/barnskötare utan utbildning): 2 förskollärare, 2 barnskötare

 

SAMSPEL

Så här vill vi att det ska fungera med normer, värden, trivsel, delaktighet och socialt samspel (kunskapssyn, människosyn, förhållningssätt, bemötande, samarbete och tillåtande klimat)

Allas lika värde, alla skall känna sig välkomna oavsett kön, hudfärg, sexuell läggning mm. Man har rätt till sin åsikt men får inte skada andra eller sig själv varken psykiskt eller fysiskt. Tillåtande klimat, låta barnen klara det dom kan och utmana det dom behöver lära sig.

 

Beskriv arbetslagets styrkor och svagheter 

Samarbete och tillåtande klimat: Skriv här...

Kunskaps- och människosyn: Skriv här...

Förhållningssätt och bemötande: Skriv här...

 

RUTINER

Så här vill vi att det ska fungera med omsorgsrutiner (tambur, måltider, vila, toalett, blöjbyten, handtvätt, trygghetssak, leksaker, lämning/hämtning)

Vi arbetar för att skapa rutiner kring dettta.

 

INTRODUKTION OCH INFLYTANDE

Så här introducerar vi grundverksamheten. Så här är barnen delaktiga i grundverksamheten ska fungera.

Viktigt att tillsammans med barnen prata om vad som är viktigt att tänka på för att vi skall få en bra tid tillsammans på förskolan. Hur är man mot varandra? Hur använder man våra material och lärmiljöer? Låta barnen vara delaktiga i arbetet med lärmiljöer och låta dem presentera nya miljöer för varandra. Vi pedagoger måste vara aktiva förebilder för att leda barnen att använda miljöer och material på bästa sätt.

 

SAMARBETE MED HEMMEN

Så här planerar vi för samarbete med hemmen.

Vi presenterar löpande vår utbildning i gruppernas och barnens lärloggar på Unikum. Vi uppmanar föräldrarna till att vända sig till oss om de har frågor och funderingar. 

 

LÄRMILJÖER

Så här har vi organiserat miljön för att väcka och möta barns nyfikenhet, lust och intresse att lära sig. Så här lär vi barnen att använda material som utmanar och stimulerar. Så här lär vi barnen vad man kan göra i olika rum och hörnor.

Vi starter från en helt tom lokal, med få möbler och material att bedriva utbildning av. Lärmiljöer och material får växa fram i takt med leveranser och när vi ser vilka intressen barnen har. Lärmiljöer utan bestämda användningsområden dvs med öppna material är intressat att få in i utbildningen.

 

UTVÄRDERING

Vad fick vi för resultat och hur blev måluppfyllelsen? Varför? Vad kan vi utveckla för att öka måluppfyllelsen?

Skriv utvärdering och analys i Unikums verktyg

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: