Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arabiska/ Välkomna!2019-2020/ أهلا وسهلا

Skapad 2019-08-06 15:35 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola F – 9 Modersmål
Välkomna! Jag hoppas ni är lika exalterade som mig över att börja det nya läsåret. Läsår 2019-2020 kommer vara ett spännande läsår med mycket nya samt roliga undervisningar. Jag hoppas alla haft ett bra sommarlov med en massa sol och bad. Jag ser fram emot att få höra om era äventyr denna sommar.

Innehåll

 

vi kommer att jobba med arabiskan som vanligt då vi fortsätter med alfabetet och tillhörande övningar. Vi skall utnyttja nya övningar och spel för att få ut det mesta av undervisningen. Texter och skrivövningar skall vi fortsätta med.

Ämnets syfte:

Modersmålsämnets uppgift är att stärka elevens personliga och kulturella identitet samt utveckla tänkandet och förmågan att kommunicera med andra.

 

 

 

 • Att i tal och skrift kunna använda sitt modersmål, är en förutsättning för lärandet.
 • Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.


 

Centralt innehåll:

 

Vi kommer att arbeta med följande teman: 

Forska om sitt eget namn (betydelse, varför man fått det...)

Familjen, Släktträd och släktforskning (Arabiska rötter)

Hemmet och fritiden

Klockan

Kalendern (Veckodagar, månader, högtider)

Årstider och väder

Arabiska traditioner och högtider (när de infaller)


 

Konkretiserade mål:

Kunna läsa högt på Arabiska, delta i samtal om texten och analysera den.

Kunna skriva egna texter: berättelse, dikt, intervju, brev,

Arbetssätt och arbetsformer

Vi kommer att använda olika arbetssätt:

 • Vi läser högt korta texter och har diskussioner kring texternas teman.
 • Läsa berättelser och sagor.
 • Läsa barnböcker på arabiska (från biblioteket)
 • Rita bilder och skriva tillhörande beskrivningar.
 • Skrivuppgifter.
 • Öka ordförrådet - Sju nya ord per vecka
 • Öva på stavningsregler - Kort och lång vokal /dubbeltecknade konsonanter
 • Ordlekar och spela teater.
 • Använda dator och Ipad

Bedömning

Elevens utveckling kommer att följas på olika sätt:

 • Högläsning.
 • Skrivuppgifter.
 • Elevens arbete under lektionen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9

Matriser

Ml
Skriftlig omdömesmatris modersmål åk 7-9

Skriftlig omdömesmatris modersmål åk 7-9

Att läsa och förstå en arsanpassad nivå
Läser delvis så att eleven själv och en person som talar modersmålet förstår.
Läser så att eleven själv och en person som talar modersmålet förstår. Gör enkla sammanfattningar.
Läser med god intonation, inlevelse och gott uttal. Sammanfattar och förstår helhet och vissa detaljer. Drar slutsatser samt uppfattar tydliga budskap i texter.
Läser med mycket god intonation, inlevelse och mycket gott uttal. Sammanfattar och förstår helhet och detaljer. Drar slutsatser samt uppfattar budskap i texter.
Att använda ord och begrepp som uttrycker känslor, kunskaper och åsikter på årskursanpassad nivå
Känner till ord och begrepp
Förklarar ord och begrepp på ett förenklat sätt och använder dem delvis i rätt sammanhang.
Förklarar ord och begrepp och använder dem i rätt sammanhang
Förklarar ord och begrepp nyanserat och använder dem i rätt sammanhang med säkerhet.
Att analysera skönlitteratur och andra texter på årskursanpassad nivå
Beskriver innehållet.
Undersöker texten ur något perspektiv, jämför och beskriver innehållet. Resonerar om tydligt framträdande budskap på ett förenklat sätt.
Undersöker texten ur något perspektiv, jämför och beskriver innehållet. Resonerar om tydligt framträdande och dolda budskap utifrån olika samband på ett övergripande sätt.
Undersöker texten ur något perspektiv, jämför och beskriver innehållet. Resonerar om tydligt framträdande och dolda budskap. Ser samband och generella mönster.
Att tala och samtala
Svarar på direkta frågor.
Tar egna initiativ till att föra fram egna åsikter och kommentera det andra säger.
Tar egna initiativ, kan motivera och resonera kring egna åsikter. Kan inleda och avsluta samtal samt ställa frågor till övriga.
Tar egna initiativ, bidrar till att fördjupa, utveckla och nyansera samtal. Ställer följdfrågor och tar upp olika perspektiv på ämnet.
Att skriva texter på
Skriver för det mesta på modersmålet, blandar ord och uttryck från andra språk så att en person som talar modersmålet inte förstår.
Skriver begripligt så att en person som talar modersmålet förstår efter en eller ett par genomläsningar. Använder en kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Använder till viss del strategier för att skriva olika texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Använder en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp. Anpassar texten till viss del till syfte och sammanhang.
Använder strategier för att skriva olika texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Anpassar också texten till syfte och sammanhang. Använder en fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: