Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall NVFO Arbetslaget Arbetsplan 2019/2020 - Utvärdering

Skapad 2019-08-07 09:26 i Blåklintens förskola Norrtälje
Förskola
I det här kapitlet i den Arbetsplanen ska arbetslaget i Norrtälje Västra förskoleområde analysera och kritiskt granska sina mål och kriterier i förhållande till dokumentation från projektarbete och barnens individuella dokumentationer.

Innehåll

 

Maj 2020

Här ska arbetslaget analysera och kritiskt granska sina mål och kriterier i förhållande till dokumentation från projektarbete och barnens individuella dokumentationer.

 

Utvärderingen ligger sedan till grund i det fortsatta utvecklingsarbetet genom att vi tar med oss utvärderingens resultat när vi skriver den nya Underlag för bedömning, UFB. Där skriver vi nya utvecklingsområden och mål för kommande läsår. "Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, det vill säga verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande." S. 15 Lpfö 98/16

 

Kan vi utifrån dokumentation se att vi har uppfyllt våra målkriterier?

 

Om ja, motivera hur, på vilket sätt vi har uppfyllt kriteriet, vad har varit framgångsfaktorer för detta resultat.

 

Om nej, beskriv varför och hur vi hade kunnat göra annorlunda.

 

 

Kan vi utifrån UFB (Underlag för bedömning) se att vi har uppfyllt våra målkriterier?

 

Om ja, motivera hur, på vilket sätt vi har uppfyllt kriteriet, vad har varit framgångsfaktorer för detta resultat.

 

Om nej, beskriv varför och hur vi hade kunnat göra annorlunda.

 

 

 

Kan vi utifrån kundenkäten se att vi har uppfyllt våra målkriterier?

 

Om ja, motivera hur, på vilket sätt vi har uppfyllt kriteriet, vad har varit framgångsfaktorer för detta resultat.

 

Om nej, beskriv varför och hur vi hade kunnat göra annorlunda.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: