👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

iCollage

Skapad 2019-08-07 11:17 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Bild
Ett självporträtt i mixed media - blyerts, akrylfärg och collageteknik

Innehåll

 

Syfte - Varför gör vi detta? Vad lär vi oss?

 

 • Blyertstekniker för porträtteckning inklusive skuggtekniker och ansiktets anatomi. 
 • Collageteknik - Återanvändning av bilder för att förmedla nya budskap.
 • Användandet av symboler och färger för att behandla frågor kring identitet - vilka budskap förmedlar vi med olika symboler och färger?
 • Bildkomposition och dess påverkan på det färdiga resultatet. Var placerar vi de olika komponenterna för att bilda en helhet?
 • Bildpresentation - Att kunna berätta hur bildframställningen gick till och varför den blev som den blev.

 

 

Hur ska vi lära oss och hur ser arbetsgången ut?

 

Uppgiften går ut på att teckna ett självporträtt i blyerts och sedan med hjälp av urklipp ur tidningar och målad bakgrund förstärka bildens budskap.

 

 

 

1. Vi går igenom ansiktets anatomi och kortare övningar i skiss- och skuggtekniker. Vi tittar även på hur konstnärer jobbar med porträtt och framförallt självporträtt.

 

2. Med hjälp av spegel eller fotografi teckna ett eget självporträtt.

 

3. Måla bakgrund i akrylfärg.

 

4. Fyll bakgrunden med collage - med hjälp av bilder, text och symboler ur tidningar förstärka bildens budskap.

 

5. Verket redovisas muntligt.

 

 

 

Alla skisser sparas och är del av bedömningen av processen.

 

 

 

Vilka kunskaper ska vi uppnå?

 

 

 

I slutet på detta moment ska vi kunna… 

 

 

 

·       …framställa en berättande bild som kommunicerar erfarenheter, åsikter och/eller upplevelser

 

 

 

·       …använda oss av genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår

 

 

 

·       …använda olika tekniker, verktyg och material

 

 

 

·       …kombinera tekniker, verktyg och material för att skapa olika uttryck

 

 

 

·       …kombinera former, färger och bildkompositioner

 

 

 

·       …visar samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet

 

 

 

·       …tolkar samtida bilder och visuell kultur och föra resonemang med kopplingar till egna erfarenheter och företeelser i omvärlden

 

 

 

·       …beskriva bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 9
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 9
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
  Bl  E 9
 • Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 9
 • Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
  Bl  E 9
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  C 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  C 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
  Bl  C 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
  Bl  C 9
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  C 9
 • Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
  Bl  C 9
 • Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
  Bl  C 9
 • Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
  Bl  C 9
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  A 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
  Bl  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  A 9
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  A 9
 • Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
  Bl  A 9
 • Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
  Bl  A 9
 • Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
  Bl  A 9