Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk

Skapad 2019-08-07 12:36 i Önnebacka förskola Munkedal
Förskola
Det enda språk människan lär sig behärska perfekt är det språk de lär sig som barn, när de kan lära sig vad som helst! /Maria Montessori

Innehåll

Kartläggning av barnens intressen

Vi har observerat barnen och sett att det finns ett behov av att utveckla sina språkkunskaper, i både tal och skrift och hur de använder de i vardagen. Vi har även sett ett intresse hos ett flertal barn inom skriftspråket och det vill vi spinna vidare på medan intresset finns.  

Mål

Eget formulerat mål

Vårt mål är att stärka barnens tal och skriftkunskaper. 

Läroplanens mål

Se nedan. 

Barnens erfarenheter

Barnen har precis fått upp intresse för skriftspråk och de flesta ligger på en jämn nivå. De erfarenheter barnen har sen tidigare är att de har lyssnat på sagor, sångstunder, öva på bokstäver, åka på teater. 

Insatser - åtgärder för att nå målet

Julia och Malin är ansvariga för att aktiviteterna genomförs, dokumenteras och utvärderas.  

Vi kommer att dela in temat i olika delar och arbeta en månad inom varje område. Exempel på områden är, Bokstäver, Tecken, Böcker, Musik, Rim och ramsor, Teater. 

 

Hur målet ska utvärderas

Temat kommer utvärderas genom att vi pedagoger observerar hur barnen använder språket med varandra. Vi kommer ha boksamtal, där vi ser om barnen har fått en förståelse för vad vi läst. Barnen kommer att skriva sitt namn i början av temat och sedan i slutet, på detta sätt kan man tydligt se om de blivit någon förändring. 

Teoretisk bakgrund

Genom att fokusera på barnens språkutveckling kan förskolan bidra till att stärka deras självförtroende, trygghet, inkludering och flerspråkighet, såväl som litteracitet och kreativitet (Håland Anveden, 2017). 

"Maria Montessori var mycket intresserad av barns språkutveckling och har skrivit mycket om det i sina böcker. Detta är helt i linje med modern språkforskning av idag. Vi lägger stor vikt vid att stimulera och uppmuntra barnens språkutveckling. Språket är viktigt för barnet, både för lärandet och för att utveckla en egen identitet. I den nya läroplanen ingår språkutvecklingen som en viktig del och skriftspråkets plats i förskolan betonas. I montessoripedagogiken har språket alltid varit centralt, vilket återspeglas i en rad övningar och aktiviteter. Ett nyanserat talspråk är grunden för att senare kunna uttrycka sig i skriven form och pedagogerna har en stor roll som förebilder: Vi lyssnar uppmärksamt till vad barnen vill berätta och ger dem verkligen tid att prata till punkt." (http://www.modernamontessori.se/?p=29=). 

Dokumentation

Vi kommer dokumentera arbetet i barnens blåa böcker, vi kommer lägga upp inlägg på Unikum, även ha en informationsvägg ute i hallen. 

Barnen kommer vara delaktiga genom att delta i de olika aktiviteterna. 

Samverkan med vårdnadshavare

Vi kommer att introducera temat till föräldrarna på ett föräldramöte nu i höst. 

Föräldrarna kommer även vara delaktiga genom att de får kontinuerlig information vid hämtning och lämning och även via inlägg på unikum. 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: