Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärmiljö Estetiska uttryck och Skapande ht-19

Skapad 2019-08-07 13:47 i Morgongåva förskola Heby
för arbetslaget att utgå ifrån vid pedagogiska planeringen
Förskola
Genom estetiska uttryck och skapande kan vi frambringa något som inte fanns tidigare, det kan gälla den yttre världen eller den inre.

Innehåll

Mål

 

 • 18Förskollärare ska ansvara för att tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
 •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
 •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
 •  Lpfö 18Förskollärare ska ansvara för att varje barn får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
 •  Lpfö 18Arbetslaget ska skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
 •  Lpfö 18Arbetslaget ska skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
 •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga,
 • 18
  Förskollärare ska ansvara för att varje barn får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhälle.

18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Bakgrund

Vi vill ge förutsättningar för varje individ att känna sig kreativ och skapande genom att tillhandahålla varierat och utforskningsbart material i en tillåtande miljö. Vi frågar oss om skapande alltid något man gör med händerna eller kroppen eller är det något som försiggår i huvudet? Vi tänker oss att skapande inte alltid är ett konstnärligt uttryck, utan kanske resultatet av iakttagelser av omvärlden, uttryck för förståelse och tolkningar av den, som är nära knutet till lek.

 

 

Arbetssätt/Undervisning. 

- undervisning i ateljén 

- fritt skapande i ateljén 

-undervisning av olika material och tekniker 

- drama, sång dans och musik

-Pyssel vid högtider

- undervisning i digitala verktyg

- skapande i relation till natur

Uppgifter

- material från naturen

- lera

- momentmålning

- former och färg i naturen, solrosen

- våra vilda djur

 

Reflektion/Analys

Vid varje reflektionstillfälle görs en reflektion utifrån de aktiviteter/uppgifter ni gjort under gågna veckan.

 

Uppgifter

 • Jag väljer- ateljén The dot och äggkartongmålning

 • Växter som form

 • Lera i relation till naturmaterial

 • Momentmålning

 • Material från naturen

 • Lera, naturmaterialstudie

 • Våra vilda djur

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: