Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematiken 2A kapitel 1 (koll på matematik 2A)

Skapad 2019-08-07 13:48 i Hosiannaskolan Grundskolor
Grundskola 2 Matematik
I kapitel 1 möter du storheten volym. Arbetet tar sin utgångspunkt i dina tidigare erfarenheter av volymmätning och fortsätter med att jämföra, uppskatta och avläsa volym i standardenheterna deciliter och liter. Vi fortsätter att öva mönster i talföljden i talområdet 0-100. Vi kommer att repetera strategierna 10-kamrater addera och subtrahera med 1, 2 och 10 inom talområdet 0-100, utan tiotalsövergångar samt problemlösning. Centrala begrepp: Volym, rymmer, uppskatta, jämföra, mäta, talföljd, tallinje, addition, subtraktion, strategi, samband, nummer.

Innehåll

För att uppnå målen kommer vi att arbeta i grupp och enskilt.

 

 • Laborativt/praktiskt
 • Arbetsblad
 • Matematikboken 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3

Matriser

Ma
LPP kapitel 1 (koll på matematik 2A)

Behöver träna mer
Uppnår målet
Ämnesspecifika ord
Du kan förklara begreppet volym, uppskatta, jämföra, talföljd, tallinje, addition, subtraktion, siffra, tal, öka, minska.
Ämnesspecifika ord
Du kan säga två standardenheter och hur de förhåller sig till varandra.
Siffror och tal
Du kan skriva alla tal upp till 100. Visar förståelse för tiokamraterna och kan Addera och Subtrahera 10 inom talområdet 0-100.
Talföljden
Du kan göra 2,5 och 10- hopp på talraden. Tolkar och kan beskriva mönster i talföljder.
Volym
Du kan mäta enkla volymer med hjälp av standardenheterna deciliter och liter
Volym
Du kan säga vilket av två olika objekt som har störst alternativt minst volym.
Problemlösning
Du kan formulera ett enkelt matematiskt problem. Kan lösa enkla problem med lämplig strategi och begreppsförståelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: