Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund och integritet ht-19

Skapad 2019-08-07 13:52 i Morgongåva förskola Heby
för arbetslaget att utgå ifrån vid pedagogiska planeringen
Förskola
Förskolans värdegrund omfattar de värden som vårt demokratiska samhälle vilar på. Det är dessa värden ska förmedlas och gestaltas på olika sätt i förskolans verksamhet.

Innehåll

Mål

 • 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
 • 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

 

 

 

Bakgrund 

 

 Vi på Morgongåva förskola arbetar för alla barns rätt till en trygg barndom. För oss är det viktigt att förskolan är en trygg plats, en plats där barnen kan växa, utvecklas och ha roligt. 

I undervisning och utbildningen arbetar vi med tre ska bli noll, förskolebrevet. Det är ett material som är en grund för förskolan att arbeta med för att förebygga övergrepp och integritetskränkningar. Vi arbetar förebyggande med att ställa krav på verksamheten, såväl rutiner, kommunikation och tillgänglighet.

Genom vårt värdegrundsarbete vill vi stärka individen och att belysa våra olikheter och styrkor samt belysa värdet av kunskaper kring hållbar utveckling.

 

 

Arbetssätt/Undervisning. 

-  integritetsövningar ( ur Liten i förskolan)

- Läsa böcker från barnkonventionen

- Förskolebrevet

- läsvila

- samling

-Trygghetsvandring

-internationella barndagen

 

Uppgifter

- Samling-Uppdragskort med goda gärningar

- Liten-boken och frågekort

- Läsvila- integritetsövning Vinden

- Läsvila- Barnkonventionen

- Läsvila- integritesövningar känslokort

-Samtal med barnen om hur de ska känna sig trygga på förskolan-förslag på åtgärder

-samling- känslokort

-Högläsning-"Är du feg, Alfons Åberg?"

- internationella barndagen

 

 

 

Reflektion/Analys

Vid varje reflektionstillfälle görs en reflektion utifrån de aktiviteter/uppgifter ni gjort under gågna veckan.

 

Uppgifter

 • Liten- boken och frågekorten

 • Integritetsövning "Vinden" v.37

 • Uppdragskort

 • Barnkonventionen- känna trygghet

 • Liten- integritetsövningar känslokort

 • Samling-uppdragskort- elaka och snälla häxan

 • Samtal med barnen om trygghet-förslag på åtgärder

 • samling-känslokort

 • Högläsning-"Är du feg, Alfons Åberg?"

 • Barnkonventionen- en egen plats

 • Barnkonventionen- säga sitt

 • Internationella barndagen

 • Internationella barndagen- jag har samma rättigheter som alla andra

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: