Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grej of the day (GOTD)

Skapad 2019-08-07 14:51 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Fysik Kemi Teknik NO (år 1-3) SO (år 1-3) Geografi Biologi Samhällskunskap Historia Svenska Svenska som andraspråk Matematik Religionskunskap
Vi behöver kunskap i många områden för att skaffa oss en allmänbildning. Med de korta mikrolektionerna lockar vi fram en känsla och en insikt av att "Kunskap är coolt" som grundaren till Grej of the day, Micke Hermansson, säger.

Innehåll

 Mål för elev

Du ska få möjlighet att väcka och utveckla en nyfikenhet och en lust att vilja lära dig mer och ta till vara på denna (allmänbildning).

"Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former." (Skolverket, 2019, s. 11). 

Innehåll

Under årskurs fyra ska du få:

  • Ta del av mikrolektioner som kan pågå i allt från 5 till 10 minuter inom de flesta av skolans ämnen.
  • Mikrolektionerna kan handla om allt från historiska personer, platser och byggnader runt om i världen, till händelser som har påverkat och påverkar oss, viktiga datum/dagar, begrepp med mera. 
  • Dessa ämnen kan kopplas till det centrala innehållet i respektive kursplan.

Genomförande

  • Eleverna får en liten ledtråd till dagens "Grej" innan mikrolektionen.
  • Gemensam genomgång.
  • Eleverna antecknar i sina GOTD-böcker.
  • Eleverna får i uppdrag att återberätta dagens "Grej" till en vuxen eller en kompis efter skoltid. 

Redovisning

Mikrolektionerna bidrar till att flera av skolans ämnen kan kopplas ihop i ett nätverk, där elevernas analysförmåga, förmåga till att hantera information, kommunikationsförmåga, samt förmåga att förstå begrepp utvecklas. Förmågorna bedöms senare i respektive ämne.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: