👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kulturell identitet, motorik, skapande Blåvingen/Pärlemor ht19/vt20

Skapad 2019-08-07 15:29 i Marbäcks förskola Svedala
Förskola
Kulturell identitet, motorik, skapande Blåvingen ht19/vt20

Innehåll

Var är vi?

Kulturell identitet, vi har en kulturell mångfald på vår avdelning.

Motorik och rörelse, grovmotorik och finmotorik tränar barnen i vardagliga aktiviteter som på- och avklädning, äta med bestick och klättra upp och ner från stolar, springa, gunga och cykla ute på gården. Att få röra på sig ska vara en härlig upplevelse och att locka till rörelse och motorik i grupp är lika viktigt som spontan rörelse i den fria leken. Vi jobbar med, rörelse och avslappning varje dag, då det är en viktig del av barnens välbefinnande. Barnens fin- och grovmotorik är olika långt utvecklade då barnen är mellan 1-3 år.

Skapande, våra barn uppskattar alla former av skapande och det är något som ständigt sker under barnens tid på förskolan.

 

Vart ska vi?

Vårt mål är att alla barn ska få möjlighet att:

Kulturell identitet: 

  • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer.

Motorik:

  • stärka sin motorik, kroppsuppfattning, koordinationsförmåga genom att prova på olika slags rörelseaktiviteter som i sin tur bidrar till att barnen får en bra kroppsuppfattning, bidrar till ökad självkänsla och inser vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

  • upptäcka att det är roligt att röra på sig.

  • samspela med andra barn och pedagoger.

Skapande:

  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

 

Hur gör vi?

Kulturell identitet: Vi vill synliggöra våra olika kulturer som vi har representerade på avdelningen genom att med hjälp av barnen och deras vårdnadshavare få nya kunskaper inom både deras modersmål och deras kulturella högtider. Vi har en vägg med de länders flaggor som är representerade på avdelningen, där vi kommer att fylla på med olika ord på våra olika språk. 

Motorik: Barnen rör sig framförallt i den fria leken och i de vardagliga rutinerna. Men vi använder oss även av olika sorters gymnastik så som miniröris och bamsegympa, rörelsesånger och olika hinderbanor som barnen efter egen förmåga får använda, rörelse utomhus så som cykla, sparka boll, gunga och åka rutschkana. Vi uppmuntrar barnen att röra sig vid vår rörelsebana i hallen mellan våra två avdelningar. Inomhus tränar vi finmotoriken med hjälp av olika material så som att lägga olika pussel, pärla, rita.

Skapande: Vi ser till att ständigt erbjuda barnen nya och spännande material att skapa med. Vi kommer att skapa vår egen Hackebackeskog utifrån vårt gemensamma tema med boken Klas Klättermus.

 

Hur blev det?