👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Personlig och social utveckling Blåvingen/Pärlemor ht19/vt20

Skapad 2019-08-07 15:30 i Marbäcks förskola Svedala
Förskola
Vi vill skapa förutsättningar för barnen på Blåvingen att utveckla sin personliga och sociala utveckling: sin identitet, självständighet/tillit till sin egen förmåga samt förutsättningar att utveckla förmågor att kunna fungera enskilt och i grupp.

Innehåll

Vart är vi?

Vi kommer att ha många introduktioner i början av höstterminen och arbetar därför främst med att skapa trygghet för varje individ samt i barngruppen. Som en del av det arbetet kommer vi att fokusera på personlig och social utveckling, såväl på individ- som gruppnivå. Vi vill ge barnen möjlighet att på olika sätt uppleva och erfara/erövra nya kunskaper kring detta, för att i förlängningen känna sig trygga med att använda sig av det i olika sociala sammanhang. 

 

Var ska vi?

Våra mål är att alla barn:

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

Vi kommer att arbeta i både helgrupp och i mindre undervisningsgrupper för att skapa bra förutsättning så att alla barn upplever att de blir sedda, lyssnade på och har möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter. 

 

Hur gör vi?

Genom att vara närvarande pedagoger så att vi kan fånga upp och lära oss tillsammans genom vardagliga händelser på förskolan. Det kan exempelvis handla om konfliktsituationer eller rutinsituationer. Den fysiska lärmiljön är också en viktig del i vårt pedagogiska arbete för att främja och utveckla barnens personliga och sociala utveckling så det är något vi ständigt utvecklar för att utmana och utveckla barnen inom detta. Vi kommer under läsåret bland annat arbeta med en tillgänglig lärmiljö för alla, där bland annat bildstöd är ett verktyg vi kommer att arbeta med.
För att ge barnen möjlighet att uttrycka sig på olika sätt kommer vi att erbjuda sagor, handdockor, dramatiseringar, lekar och olika gruppstärkande aktiviteter.

Dokumentation:  

Varje barn ska få ett individuellt lärloggsinlägg i Unikum under denna period som belyser något av barnets sociala samspel. Det kan exempelvis handla om att vi ser en utveckling kring att:

 • sätta personliga gränser (tex säga stopp, använda stopp-handen och nej) 
 • våga (tex visar nyfikenhet, vågar testa något nytt)
 • lyssna (tex lyssna på en kompis/vänta på sin tur)
 • hjälpa
 • ta ansvar (tex duka av, plocka undan det som använts)

 

Hur blev det?

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18