Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska hösttermin åk 1

Skapad 2019-08-07 15:59 i Lövestad skola Sjöbo
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Svenska
Under höstterminen kommer vi ägna mycket tid åt att du ska bli ännu bättre på att läsa. Välkommen till bokstävernas och böckernas magiska värld!

Innehåll

Förmågor som ska utvecklas

 • Du ska utveckla ditt intresse för bokstäverna och det skrivna språket. 
 • Du ska bli säker på bokstavsljuden och hur man ljudar korta ord. 
 • Du ska bli medveten om att det är viktigt att kunna läsa och skriva.
 • Du ska känna dig säker när du samtalar i grupp

Undervisning

 • Mycket tid kommer ägnas åt högläsning; i klass, grupp och enskilt. 
 • Vi kommer att skriva gemensamma texter i klassen
 • Vi kommer repetera bokstavsarbetet från förskoleklass med bl.a. A-Ö boken och film
 • Vi kommer besöka biblioteket regelbundet.

Bedömning

 • Formativt under arbetets gång
 • Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling
 • Nya språket lyfter

Bedömningarna sitter i din IUP- pärm och visas för vårdnadshavare vid utvecklingssamtalen. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: