Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Välgörenhetsprojekt årskurs 6

Skapad 2019-08-07 21:36 i Resarö skola Vaxholm Stad
Välgörenhetsprojekt åk 6
Grundskola 6 Slöjd
Välgörenhetsprojekt som omfattar att tillverka en pall som ska säljas -pengarna går sedan till ett barnhem för föräldralösa barn i Tanzania i Afrika som går under namnet United Hearts. Vi har kontakt med en anställd på organisationen som tycker att detta är en fantastisk idé. När de skapar sina produkter utgår vi från ett tema som ska komma fram i val av färg och dekoration av av pallen och på sitsen i form av ett broderi. Detta är ett samarbete mellan träslöjd och textilslöjd. På vägen hoppas vi att eleverna lär sig om hur barn har det i andra länder, vilka förutsättningar de har och hur oerhört viktig skolan och utbildning är för dem för att kunna skapa sig en bra framtid.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet

Att arbeta med några av läroplanens viktigaste mål; samhörighet, solidaritet, och förståelse för hur barn har det  i andra länder och att vi har möjlighet att hjälpa dem som har behov av det. Utifrån detta utveckla elevernas förmåga att skapa egna personliga idéer till slöjdarbeten som ska säljas till förmån för barnen på barnhemmet.   

Undervisning i klassrummet

Introduktion till arbetet i form av en PowerPoint presentation om hur United Hearts arbetar på barnhemmet i Tanzania.

Tid för planering av slöjdarbetet med hjälp av att söka inspiration på internet, böcker etc.

Utforma och tillverka en pall i passande  material med hjälp av muntliga instruktioner /arbetsbeskrivning.

Dokumentera varje vecka och utvärdera ditt arbete med bild och text digitalt i Loggboken i One Note.

Ditt arbete beräknas ta sammanlagt 16 lektioner varav 8 lektioner vardera i inriktningen träslöjd och textilslöjd, det behöver alltså färdigställas under denna termin tillsammans med en utvärdering/presentation av arbetet.

Bedömning baseras på elevens förmåga att

 • du har en egen kreativ idé till ditt arbete som ska passa att sälja till förmån för barnen på barnhemmet i Tanzania
 • du kan delvis följa arbetsbeskrivning och muntliga instruktioner som ges
 • du utgår från inspiration från Sverige gällande färg, form, dekorationer och andra detaljer
 • du kan på ett säkert sätt hantera de verktyg som behövs
 • du ser till att ditt arbete går framåt  med hjälp av instruktioner och delvis tar egna initiativ till att driva arbetet framåt 
 • du skriver och lägger in bilder i din digitala loggbok och analyserar och utvärderar under arbetets gång hur slöjdarbetet går framåt och varför slutresultatet blev som det blev

Kopplingar till läroplanen

 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Kunskapskraven år 4-6 i matrisform

Kunskapsmatris slöjd år 6

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Formge, tillverka efter instruktioner.
Kan formge och tillverka enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner…
… på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt. - formgivning - föremålets kvalitet - val av material - arbetar efter instruktioner
… på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt. - formgivning - föremålets kvalitet - val av material - arbetar efter instruktioner
… på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt. - formgivning - föremålets kvalitet - val av material - arbetar efter instruktioner
Verktyg, redskap, tekniker
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner…
… på ett i huvudsak fungerande sätt. - symaskin - stickor - virknålar - såg - Skärande verktyg
… på ett säkert och ändamålsenligt sätt - symaskin - stickor - virknålar - såg - Skärande verktyg
… på ett säkert och ändamålsenligt sätt. - symaskin - stickor - virknålar - såg - Skärande verktyg
Syfte och miljö
Utifrån syftet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och…
… ger enkla motiveringar till sina val. - syfte - miljöaspekt - val av tillvägagångssätt
… ger utvecklade motiveringar till sina val. - syfte - miljöaspekt - val av tillvägagångssätt
… ger eleven välutvecklade motiveringar till sina val. - syfte - miljöaspekt - val av tillvägagångssätt
Idéer
Med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial…
… kan eleven bidra till att utveckla idéer. - ja - på väg
… kan eleven utveckla idéer. - ja - på god väg
… kan eleven utveckla idéer och kan dessutom själv söka upp inspirationsmaterial. - ja
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen…
… bidrar eleven till att formulera och väljer handlingsalternativ som leder framåt. - bidrar till att formulera handlingsalternativ - bidrar till att välja handlingsalternativ
… formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt. - formulerar efter viss bearbetning handlingsalternativ - väljer efter viss bearbetning lämpliga handlingsalternativ
… formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. - formulerar handlingsalternativ - väljer lämpliga handlingsalternativ
Omdömen
Om sin arbetsinsats och hur den har påverkat föremålets kvalitet kan eleven…
… ge enkla omdömen. - om arbetsinsatsen - om hur arbetsinsatsen har påverkat resultatet
… ge utvecklade omdömen. - om arbetsinsatsen - om hur arbetsinsatsen har påverkat resultatet
… ge välutvecklade omdömen. - om arbetsinsatsen - om hur arbetsinsatsen har påverkat resultatet
Tolka
Eleven kan tolka slöjdföremåls uttryck som symboler, färg, form och material
… att föra enkla resonemang kring. - symboler - färg - form - material
… att föra utvecklade resonemang kring. - symboler - färg - form - material
… att föra välutvecklade resonemang kring. - symboler - färg - form - material
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: