Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 2: Härmapan människan

Skapad 2019-08-08 11:26 i Sollebrunns skola Alingsås
Teknik Människan har hittat tekniska lösningar i naturen.
Grundskola 1 – 3 Teknik
Vi kommer att bekanta oss med några av de tekniska lösningar som människan har hittat i naturen, bland djur och växter. Vi kommer också att uppfinna egna lösningar på några problem.

Innehåll

Arbetsområde:

Under några veckor kommer vi att prata om några av de många tekniska lösningarna som är hämtade från naturen. Vi kommer också fundera ut en teknisk lösning på ett problem. 

Konkreta mål:

Du kommer att få vetskap om att vi människor har hittat många tekniska lösningar i naturen, från djur, växter och natur. Du får också i grupp, fundera ut en lösning på ett problem. 

Begrepp: uppfinna, kopiera, utveckla. 

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • ge exempel på några tekniska lösningar som människan hämtat från naturen.

 • delta i gruppuppgifter och bidra till lösningar av problem. 

Undervisning:

Vi kommer att börja med att läsa ur prata kring innehållet i boken "Härmapan människan:" Vi kommer att diskutera och resonera för att se om vi kan komma på något där vi tycker naturen hittat en bra/bättre lösning. Vi kommer sedan att i mindre grupper, uppfinna egna lösningar på små och stora problem. Dessa redovisas i helklass och dokumenteras i teknikboken. 

Lektioner

1)  Gemensam introduktion, Vi kommer att lära att människor hittar lösningar i naturen och bland djuren. Vad vet eleverna om vilken teknik människan "lånat" idéer från djur och natur?  Finns det andra djur som också lärt sig hitta tekniska lösningar från naturen? Jag visar bilder från och läser valda delar ur "Härmapan människan". Vi har gemensam reflektion och diskussion om det vi läst och tankar som dyker upp. Vi avslutar genom att sammanfatta och skriva ner intressant fakta i teknikboken. Eleverna får i "läxa" att fundera på/prata med föräldrar eller kompisar om de kan komma på andra saker som människan hittat lösningar i naturen. 

2) Gemensam genomgång och repetition av förra lektionen. Vi diskuterar läxan: Vad har eleverna för förslag och tankar? Vilka lösningar har människan hittat i naturen? Dagens övning: Vad gör djuren smartare än vi människor? Vad kan vi lära oss av djuren?  Eller vilka lösningar kan vi förbättra ännu mer? Fundera först en och en några minuter, sedan diskutera era förslag två och två. Berätta era tankar för hela gruppen. Vi sammanfattar och skriver ner några av förslagen i teknikboken. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: