Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion PULS (kap. 1-3)

Skapad 2019-08-08 12:35 i Ljungskileskolan 4-6 Uddevalla
Lokal pedagogisk planering i religionskunskap
Grundskola 4 – 6 SO (år 1-3) Religionskunskap
Du kommer få lära dig om ursprungsfolkens religioner, kristendomen och nya testamentet.

Innehåll

 

DETTA SKA VI GÖRA

Vi kommer utgå från PULS-boken religion.

Vi ska läsa och diskutera faktatexter samt muntligt och skriftligt arbeta med tillhörande uppgifter.

Vi kommer jobba med begrepp som hör till ämnet.

 

BEDÖMNING

Jag kommer bedöma din förmåga att:

Kapitel 1. RELIGIONERNA VÄXER FRAM

 • visa förståelse för hur religionerna växte fram.
 • berätta om ursprungsfolken, t.ex. hur de levde.
 • berätta om de fornskandinaviska religionerna, t.ex. hur de levde och vad de trodde på samt spår som vi kan se idag.
 • berätta om centrala tankegångar inom de fem världsreligionerna.
 • resonera kring likheter och skillnader mellan de fem världsreligionerna.
 • Reflektera över och diskutera kring religionens betydelse i olika kulturer.
 • delta i diskussionerna.

Kapitel 5. KRISTENDOMEN

 • redogöra för vad kristna tror på.
 • namnge kristendomens heliga skrift
 • återge någon berättelse från nya testamentet.
 • berätta om någon tradition inom kristendomen, t.ex. jul och påsk.
 • berätta och resonera om när Sverige blev kristet.

Kapitel 4. NYA TESTAMENTET

 • visa förståelse för vad nya testamentet är.
 • berätta om någon viktig person, t.ex. Pilatus.
 • berätta om och reflektera över en viktig händelse, t.ex. Jesus död.
 • delta i diskussionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: