Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi och konsumenträtt

Skapad 2019-08-08 15:09 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap
Ekonomi handlar om att hantera våra resurser. Våra inkomster och utgifter. Hur vi tjänar pengar, var de kommer ifrån, och vad pengarna används till. Det kan handla om ekonomin för en person, för en familj eller för ett helt land. Med kunskap om hur den enskilda ekonomin fungerar kan vi göra smartare val i vår vardag. Vi har både rättigheter och skyldigheter i samhället och ska här lära oss mer om detta.

Innehåll

Mål för elev

Du ska förstå hur ekonomin för ett hushåll fungerar.
Du ska förstå och kunna använda grundläggande ekonomiska begrepp

Du ska förstå konsumentens rättigheter och skyldigheter

Du ska få ökad förståelse om reklamens och mediers påverkan på din egen likväl som för andra personers konsumtionsvanor

Du ska få ökad kunskap om den enskilda ekonomin för att kunna göra smartare val i vardagen både för ekonomin, hälsan och miljön.

 

Innehåll

Ekonomiska begrepp.
Ekonomins betydelse för individen

Hushållets ekonomi, vilka vanliga inkomster och utgifter som finns.
Vad är en budget, hur och varför gör man en budget.

vad har vi för rättigheter och skyldigheter i samhället?

Hur påverkas vi av reklam och media när det gäller konsumtion?

Genomförande

Vi ska arbeta med ekonomiska begrepp och titta på hur ett hushålls ekonomi kan vara uppbyggd med hjälp av olika exempel.
Du ska delta i diskussioner om ekonomiska frågor.
Du ska fundera över pengars betydelse för en individ och en familj.
Du ska lära dig hur man kan göra en budget för ett hushåll och vilket redskap som är användbart när du ska få en faktiskt översikt på dina inkomster och utgifter. (Kassabok/ budgettavla)

Du ska delta i diskussioner kring din/ och samhällets konsumtionsvanor och hur vi kan påverka dessa

Redovisning

Du ska lära dig ekonomiska begrepp för att sedan kunna använda dem i diskussioner om ekonomi.

Du ska visa dina ekonomiska kunskaper vid planering av måltider

Skriftligt prov om ekonomi och konsumenträtt- i slutet av terminen

Praktiskt prov - Master chef- där planering, tillagning och upplägg kommer presenteras i form av en "tävling". I detta moment kommer du kunna visa alla dina kunskaper som du hitintills lärt dig under högstadiet. 

Matriser

Hkk
HKK Arbetsområde ekonomi åk 9

-->
-->
-->
-->
EKONOMISK PLANERING MAT
Eleven planerar och tillagar mat (praktiskt och teoretiskt), samt försöker motivera sina val med hänsyn till ekonomi. Behöver kontinuerlig handledning.
Eleven planerar och tillagar mat (praktiskt och teoretiskt), samt motiverar sina val med hänsyn till ekonomi. Behöver viss handledning.
Eleven planerar och tillagar mat (praktiskt och teoretiskt), samt motiverar sina val med hänsyn till ekonomi på ett utvecklat sätt.
Eleven planerar och tillagar mat (praktiskt och teoretiskt) och motiverar sina val med hänsyn till ekonomi på ett välutvecklat sätt.
EKONOMISK PLANERING INKÖP
Eleven planerar inköp till hemmet och försöker motivera sina val med hänsyn till ekonomi. Behöver kontinuerlig handledning.
Eleven planerar inköp till hemmet och motiverar sina val med hänsyn till ekonomi. Behöver viss handledning.
Eleven planerar inköp till hemmet och motiverar sina val med hänsyn till ekonomi på ett utvecklat sätt.
Eleven planerar inköp till hemmet och motiverar sina val med hänsyn till ekonomi på ett välutvecklat sätt.
JÄMFÖRELSER KONSUMTION
Eleven försöker göra jämförelser mellan olika möjliga inköp ett hem och en privatperson står inför. Eleven resonerar kring möjliga konsekvenser, för- och nackdelar ett inköp kan medföra. Behöver kontinuerlig handledning.
Eleven gör jämförelser mellan olika möjliga inköp ett hem och en privatperson står inför. Eleven resonerar kring möjliga konsekvenser, för- och nackdelar ett inköp kan medföra. Behöver viss handledning.
Eleven gör jämförelser mellan olika möjliga inköp ett hem och en privatperson står inför. Eleven resonerar utvecklat kring möjliga konsekvenser, för- och nackdelar ett inköp kan medföra.
Eleven gör jämförelser mellan olika möjliga inköp ett hem och en privatperson står inför. Eleven resonerar välutvecklat kring möjliga konsekvenser, för- och nackdelar ett inköp kan medföra.
RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Eleven kan föra enkla resonemang om konsumenters grundläggande rättigheter och skyldigheter.
Eleven kan föra enkla resonemang om konsumenters grundläggande rättigheter och skyldigheter, samt ge exempel på hur dessa kan användas i olika konsumentsituationer.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om konsumenters grundläggande rättigheter och skyldigheter, samt ge ett par exempel på hur dessa kan användas i olika konsumentsituationer.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om konsumenters grundläggande rättigheter och skyldigheter, samt ge flera exempel på hur dessa kan användas i olika konsumentsituationer.
EKONOMI OCH MILJÖ
Eleven resonerar kring konsekvenser olika konsumtionsval kan leda till både för vår privatekonomi och miljön. Behöver kontinuerlig handledning.
Eleven resonerar kring konsekvenser olika konsumtionsval kan leda till både för vår privatekonomi och miljön.
Eleven resonerar utvecklat kring konsekvenser olika konsumtionsval kan leda till både för vår privatekonomi och miljön.
Eleven resonerar välutvecklat (i flera steg) kring konsekvenser olika konsumtionsval kan leda till både för vår privatekonomi och miljön.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: