Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordans planering, Uppstart ht19

Skapad 2019-08-08 15:23 i Barnabro förskola Varberg
Förskola
Planering för undervisningen under uppstartsperioden.

Innehåll

E1. Vilket lärandemål ska vi arbeta med?

a. Hänvisa till Lpfö-18

 

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp

 

b. Varför har vi valt detta mål?

Nu följer en uppstartsperiod där vi blir en ny grupp på förskolan. För barnens välbefinnande och trygghet är det viktigt att anknytningen blir bra. Att barnen blir trygga, nyfikna och söker kontakt på förskolan är en förutsättning för utveckling och lärande. 

2. Vilka kännetecken?
a. Utbildningen har lyckats med undervisningsuppdraget när barnen:

 • visar sina känslor
 • söker kontakt med pedagogerna
 • hittar nya sociala konstellationer
 • ger uttryck för att de har roligt på förskolan

3. Planerad tidsperiod:

 Augusti-September

4. Vad ska utbildningen/undervisningen innehålla?

 IntroduktionPedagogerna håller sig nära barnen för att skapa en anknytning och tillit. Låta det gå långsamt fram i barnens takt.

 - LärmiljöSamma miljö de första dagarna för trygghet. För de nya barnen är föräldrarna med som stöd.

 - Planerad undervisningBarnen utforskar miljön i sin egna takt och vi erbjuder material som väckt deras intresse.

 Spontan undervisningTa tillvara på barnens initiativ till kontakt. Samling för att locka till gemenskap.

5. Dokumentation

a.Vad ska vi titta efter? 

Se kännetecknen ovan.

b.Vilka metoder har vi för att dokumentera?

Loggbok

c. När ska dokumentationen göras/gemensam reflektion?

Vi tar 10 minuter var i samband med rasterna. Våra reflektioner lyfter vi sedan för diskussion på kvalitetsplaneringen.

 

6. Utvärdering  
a. Datum: 9/10-19

b. Vilka kännetecken/resultat ser vi i slutet av perioden?

c. På vilket sätt har undervisningen bidragit till resultatet?

d. Vad kan vi utveckla nästa gång?

 

 

Pedagogernas lärdomar och utvecklingsområde:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Teori och vetenskaplig grund

Enligt skollagen 1 kap § 5 ska utbildningen i förskolan vila på vetenskaplig grund. Hänvisa här till litteratur eller teori du använt när du planerat/utvärderat er undervisning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tänk också på nedanstående områden när du planerar:

 

- Normer och värden


- Inflytande och delaktighet. Demokratiuppdraget

Låta barnen påverka sin dag på förskolan. Intresse och behov går främst.

 

- Jämställdhet

 

- Det kompensatoriska uppdraget

- Digital kompetens

 

- Flerspråkighet

Ta reda på om det finns någon sång/bok på modersmålet som barnet tycker om som vi kan använda oss av. Betydelsen av något ord som barnet använder.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: