Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inskolning Livbojen

Skapad 2019-08-08 15:28 i Skeppets förskola Varberg
Förskola
Planeringsmall för Siers, Barnabro och Skeppets förskolor

Innehåll

1. Vilket lärandemål ska vi arbeta med?

a. Hänvisa till Lpfö-18

b. Varför har vi valt detta mål?

 

2. Vilka kännetecken?
a. Utbildningen har lyckats med undervisningsuppdraget när barnen:

 

3. Planerad tidsperiod:

 

4. Vad ska utbildningen/undervisningen innehålla?

 - Introduktion:

 - Lärmiljö:

 - Planerad undervisning:

 - Spontan undervisning:

 

5. Dokumentation

a.Vad ska vi titta efter? 

b.Vilka metoder har vi för att dokumentera?

c. När ska dokumentationen göras/gemensam reflektion?

 

6. Utvärdering  
a. Datum:

b. Vilka kännetecken/resultat ser vi i slutet av perioden?

c. På vilket sätt har undervisningen bidragit till resultatet?

d. Vad kan vi utveckla nästa gång?

 

 

Pedagogernas lärdomar och utvecklingsområde:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Teori och vetenskaplig grund

Enligt skollagen 1 kap § 5 ska utbildningen i förskolan vila på vetenskaplig grund. Hänvisa här till litteratur eller teori du använt när du planerat/utvärderat er undervisning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tänk också på nedanstående områden när du planerar:

 

- Normer och värden


- Inflytande och delaktighet. Demokratiuppdraget

 

- Jämställdhet

 

- Det kompensatoriska uppdraget

- Digital kompetens

 

- Flerspråkighet

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: