👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd i taluppfattning HT åk 2

Skapad 2019-08-08 18:50 i Gylle skola Borlänge
Grundskola 2 Matematik
Detta bedömningsstöd är skapat utifrån Skolverkets Bedömningsstöd i taluppfattning. Bedömningen genomförs på HT i årskurs 2. Bedömningen innehåller skriftliga uppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Bedömningsstöd i taluppfattning ht årskurs 2

Eleven bedöms uppnått mellannivån vid bedömningen HT årskurs 2.
Lägre nivå
Mellannivå godkänd
Högre nivå
Talraden före/efter
Eleven vet vilket tal som kommer efter (10-20)
Eleven kan talens grannar (0-50)
Eleven kan talens grannar (0-200)
Tals värde
Eleven kan förstå att pengar och stavar samt klossar kan representera tal
Eleven kan förstå att pengar och stavar samt klossar kan representera tal
Eleven kan fortsätta talföljder inom talområdet 0-100
Tallinje
Eleven kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-20
Eleven kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-50
Eleven kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-100
Dela upp tal
Eleven kan dela upp tal inom talområdet 0-10
Eleven kan dela upp tal inom talområdet 0-15
Prövas inte på denna nivå
Storleksordna tal
Eleven kan storleksordna tal inom området 0-50
Eleven kan storleksordna tal inom området 0-100
Prövas inte på denna nivå
Addition
Eleven kan göra beräkningar med addition inom talområdet 0-10
Eleven kan göra beräkningar med addition inom talområdet 0-20
Prövas inte på denna nivå
Subtraktion
Eleven kan göra beräkningar med subtraktion inom talområdet 0-10
Eleven kan göra beräkningar med subtraktion inom talområdet 0-20
Prövas inte på denna nivå
Likhetstecknet
Eleven förstår likhetstecknets betydelse inom addition (0-10)
Eleven förstår likhetstecknets betydelse inom addition (0-10)
Eleven förstår likhetstecknets betydelse inom addition och subtraktion (0-30)
Problemlöning
Prövas inte på denna nivå
Eleven kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-100, samt rita eller skriva och berätta om uppgiften
Eleven kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-200, samt rita eller skriva och berätta om uppgiften
Beräkna
Prövas inte på denna nivå
Prövas inte på denna nivå
Eleven kan göra beräkningar med multiplikation
Beräkna olika uttrycksformer
Prövas inte på denna nivå
Prövas inte på denna nivå
Eleven kan visa hur uppgifterna kan lösas genom att rita eller skriva