Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft och vatten

Skapad 2019-08-08 19:15 i Uggleskolan F-3 Lunds för- och grundskolor
Luft och vatten finns omkring oss hela tiden och är livsnödvändigt för allt levande på jorden - både för oss männinskor, för växterna och för djuren. Den luft och det vatten som finns på vår planet har funnits här i flera miljoner år och ska räcka till alla.
Grundskola F – 3 Biologi Fysik Kemi NO (år 1-3)
Luft och vatten finns omkring oss hela tiden och är livsnödvändigt för allt levande på jorden - både för oss männinskor, för växterna och för djuren. Den luft och det vatten som finns på vår planet har funnits här i flera miljoner år och ska räcka till alla. Vilken nytta har vi av vatten och luft? Var finns vatten och luft? Kan vi klara oss utan vatten och luft? Varför/varför inte?

Innehåll

Mål för elev

Du ska lära dig:

 • varför luften är viktig
 • nyckelorden: syre, koldioxid, kväve, vattnets former (fast, flytande, gas), stelna, koka, avdunsta, smälta, lösning, blandning, filtrera
 • vattnets kretslopp
 • fotosyntesen

Du ska kunna:

 • berätta några viktiga saker om vatten och luft
 • genomföra enkla undersökningar
 • dokumentera dina undersökningar
 •  ge exempel på egenskaper hos vatten och luft
 • använda begrepp som används i arbetsområdet.
 • jämföra dina och kamraternas resultat och berätta om dem.
 • genomföra enkla experiment efter beskrivning.
 • beskriva några experiment.

Innehåll

Här skriver du vad arbetsområdet ska handla om. Koppla till det centrala inehållet.

Genomförande

Vi kommer i arbetet med vatten och luft att:

 • utföra flera olika experiment både enskilt och i grupp
 • redovisa våra undersökningar både muntligt och skriftligt 
 • diskutera och dra slutsatser av experimenten 
 • lära oss mer genom att titta på film 

Redovisning

Vi bedömer din förmåga att: 

 • genomföra enkla undersökningar av vatten och luft 
 • dokumentera det du undersökt 
 • delta i diskussioner i klassen kring vatten och luft

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  Bi  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  Bi  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  Bi  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3

Matriser

NO Fy Bi Ke
Bedömningen gäller

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Ämne
Förmågan att berätta och förklara
Du kan - på ett enkelt sätt berätta och förklara vattnets kretslopp och fotosyntesen
Du kan - på ett utvecklat sätt berätta och förklara vattnets kretslopp och fotosyntesen
Du kan - på ett väl utvecklat sätt berätta och förklara vattnets kretslopp och fotosyntesen
Ämne
Förmågan att förstå, använda och förklara ord och begrepp om vatten och luft
Du kan - med viss hjälp, använda och förklara något begrepp och ord kopplade till vatten och luft
Du kan - självständigt på ett enkelt sätt använda och förklara några begrepp och ord kopplade till vatten och luft
Du kan - självständigt på ett mer utvecklat sätt använda och förklara flera begrepp och ord kopplade till vatten och luft
Ämne
Förmågan att dokumentera och jämföra dina resultat
Du kan - med viss hjälp, dokumentera och jämföra dina resultat om vatten och luft
Du kan - självständigt på ett enkelt sätt, dokumentera och jämföra dina resultat om vatten och luft
Du kan - självständigt på ett mer utvecklat sätt, dokumentera och jämföra dina resultat om vatten och luft
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: