Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges naturtyper åk 4

Skapad 2019-08-08 20:38 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola 4 Biologi
I Sverige varierar naturtyperna på ett fantastiskt sätt. Vi har tillgång till en härlig fjällvärld med höga fjäll och magiska vidder samt djupa mörka barrskogar och öppna vackra åkermarker. I det här arbetsområdet ska vi lära oss hur vårt land skiljer sig naturmässigt.

Innehåll

 Konkreta mål:

 

Du ska efter detta område ha fått kunskaper om Sveriges olika naturtyper, var de finns och vilka djur och växter som trivs som bäst i de olika vegetationerna. Du ska kunna:

- läsa, skriva och förstå en enkel faktatext

- svara på frågor kring det du har läst, både muntligt och skriftligt

- kunna jämföra två naturtyper med varandra och hitta likheter och skillnader i vegetation,djur- och växtliv.

- förklara begrepp på ett begripligt sätt

 

Undervisning:

 

Filmer

Samtal kring bilder

Läsa och skriva fakta

Samtal kring nya ord och begrepp och träna på att göra jämförelser.

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att använda kunskaper och begrepp som beskriver biologiska samband i Sverige. Även din förmåga att använda information i text och bild kommer att bedömas

 

Redovisning av kunskaper och förmågor:

Diskussioner och enklare uppgifter under lektionerna

Beskriva en naturtyp i text, skriva en faktatext om ett djur samt skriva en jämförelse mellan två naturtyper.

 

 

Matriser

Bi
Sveriges naturtyper

Godtagbar
God
Utvecklad
Aspekt 1
Använda information i diskussioner och texter
Eleven kan söka information och använda information i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan söka information och använda information i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan söka information och använda information i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Ny aspekt
Ha kunskaper om biologiska sammanhang och använda biologiska begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och använder några biologiska begrepp
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att använda många begrepp blandade med vardagsspråk
Eleven har utvecklade kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att använda ett naturvetenskapligt språk med många begrepp
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: