Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Neustart

Skapad 2019-08-09 08:16 i Färsingaskolan Sjöbo
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Välkomna till ett nytt år och en ny termin .Vi kommer att börja med att repetera och du ska få träna dig på att presentera dig själv och berätta om en kamrat. Vi ska prata om tysktalande länder och tillsammans få en inblick i den tyska kulturen.

Innehåll

Mål för arbetet

 

Du ska kunna presentera dig muntligt och berätta hur gammal du är, var du bor och vilka som finns i din familj.

 

 Vad ska du kunna?

 

Ord för familjemedlemmar, siffror 1-20 och presentationsfraser

 

Vilka förmågor ska du träna?

 

Du ska våga använda av den tyska du kan. Vi ska prata så mycket som möjligt :)

 

 

Undervisning och arbetssätt

Vi kommer repetera t ex siffror och orden för olika familjemedlemmar. Vi kommer att jobba både enskilt och i grupp.

Elisabeth kommer att berätta om de tysktalande länderna.

 

 

Aktiviteter

Muntligt arbete i klassrummet, både hela gruppen tillsammans, i par eller i en mindre grupp, kortare filmer och skriftliga övningar.

 

 

Elevinflytande

Alla elever är med och diskuterar på vilket sätt ni ska redovisa vad ni har lärt er om de olika länderna.

 

 

Bedömning

Muntligt: Du presenterar dig och berättar om dig och din familj.

Realia, dvs kunskap om de tysktalande länderna: bestämmer vi tillsammans.

 

 

Matriser

M2
Neustart

Rubrik 1

  • M2  E 9   Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  • M2  E 9   I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Nivå 1
Du kan siffrorna 0-20 på tyska. Du kan säga vad du heter och hur gammal du är. Du kan några familjeord på tyska.
Nivå 2
Du kan siffrorna 0-20 på tyska. Du kan presentera dig själv med hjälp av de fraser vi har lärt oss. Du kan säga något om din familj.
Nivå 3
Du kan siffrorna 0-20. Du kan presentera dig själv och din familj med några egna meningar.
Nivå 4
Du kan siffrorna 0-20. Du kan presentera dig och din familj med några sammanhängande meningar och även svara på några enkla frågor om dig och din familj.
Aspekt 1
Ny aspekt
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: