Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slottan år 3 Världsreligionerna

Skapad 2019-08-09 08:36 i Slottsjordsskolan Halmstad
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Under hösten kommer du få en djupare kunskap om de tre religionerna, Kristendom, Judendom och Islam. Samt få kännedom om två andra stora religioner, Buddhism och Hinduism.

Innehåll

Målet med arbetet är att:

- du ska kunna diskutera olika livsfrågor.

- du ska kunna namnge kristendomens, islams och judendomens heliga platser.

- du ska veta vilka symboler de tre religionerna har.

- du ska kunna resonera och diskutera kring likheter och skillnader mellan religionerna.

- du ska återberätta någon central berättelse från judendomen, kristendomen och islam.

- du kortfattat ska kunna berätta något om de viktigaste högtiderna i de tre religionerna.

- du ska känna till religionerna Buddhism och Hinduism.

Vi ska nå målen genom att:

- i grupp prata om livsfrågor. 

- lyssna på fakta och berättelser om de olika religionerna.

- läsa faktatexter om de olika religionerna

- se på film om religionerna.

- diskutera med dina klasskamrater.

- återberätta en berättelse från Judendomen och Islam utifrån bilder.

- läsa om och svara på frågor om de tre religionerna, Kristendom, Judendom och Islam. 

 

 Du bedöms utifrån din förmåga att:

- diskutera livsfrågor

- namnge Kristendomens, Judendomens och Islams heliga platser. 

- koppla ihop rätt symbol med rätt religion.

- återberätta någon händelse/berättelse från Judendomen.

- återberätta någon händelse/berättelse från Islam.

- berätta något om hur man firar de viktigaste högtiderna inom Judendom och Islam.

- att se likheter och skillnader mellan de tre religionerna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3

Matriser

SO
Kristendom, Judendom och Islam

På väg att uppnå målet
Uppnått målet
Du kan namnge Kristendomens, Judendomens och Islams heliga plats.
Du kan namnge Kristendomens, Judendomens och Islams heliga skrift.
Du kan koppla ihop rätt symbol till rätt religion.
Du kan ange två likheter och två skillnader mellan de tre religionerna.
Du kan berätta något om en högtid från judendomen
.
Du kan berätta något om en högtid från islam.
Du kan diskutera olika livsfrågor.
Du kan berätta något om en central berättelse i judendomen.
Du kan berätta något om en central berättelse från islam.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: