Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd, årskurs 3, textilslöjd Nåntunaskolan

Skapad 2019-08-09 09:04 i Nåntunaskolan Uppsala
Under terminen kommer vi att arbeta med olika former av hantverkstekniker. Du kommer få sy för hand, väva, tova och göra några olika slags garntekniker.
Grundskola 3 Slöjd
Under terminen kommer vi att arbeta med olika former av hantverkstekniker. Du kommer få sy för hand, tova, virka, väva och göra några olika slags garntekniker.

Innehåll

Konkretisering av kunskapskraven

I undervisningen kommer du få möjlighet att träna på att:

- formge och framställa slöjdföremål med några olika hantverkstekniker: Vävning, handsömnad, garnteknik, tovning.

- använda verktyg och redskap 

- följa instruktioner

- utveckla idéer

- fundera på hur resultatet blev och varför

Undervisning och bedömning

Vi kommer att arbeta teoretiskt och praktiskt med arbetsområdet. En del av undervisningen sker genom att vi tittar på en instruktionsfilm och därefter går vi tillsammans igenom hur uppgiften ska genomföras innan det är dags att börja arbeta. Därefter genomförs uppgiften via praktiskt arbete med stöd av muntlig instruktion, ibland skriftlig instruktion samt instruktionsfilm via Ipad. Under arbetets gång diskuterar vi tillsammans fram lösningar när du stöter på problem. Efter att slöjdarbetet är färdigt får du göra en utvärdering.

Genom undervisningen kommer du få prova flera olika hantverkstekniker och därmed öva på att använda olika redskap och tillvägagångssätt. Vi kommer att arbeta med:

 • Garntekniker
 • Handsömnad och applikation för hand
 • Tovning
 • Vävning
 • Virkning

Du kommer att bedömas i ditt slöjdarbete när du arbetar på lektionen samt dina utvärderingar som i huvudsak kommer att vara muntliga, under lektionerna kommer du att få kontinuerlig feedback på hur du kan utveckla dina kunskaper.

Jag kommer i min bedömning att titta på

 • hur mycket du bearbetar slöjdföremålet.
 • hur du använder verktyg och redskap.
 • hur självständigt du arbetar och följer instruktioner samt beskriver hur du ska göra ditt slöjdarbete.
 • hur mycket egna idéer du har
 • hur noggrant du beskriver och utvärderar hur ditt arbete blev.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3

Matriser

Sl
Bedömningsmatris slöjd, årkurs 3

På väg mot mer än godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Förmågan att formge och framställa föremål i olika material
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Förmågan att formge och framställa föremål i olika material
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Förmågan att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: